Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2021

Zapraszamy do konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice.

Forma konsultacji:
Elektroniczne składanie uwag i opinii do Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice na formularzu konsultacji dostępnym pod linkiem: https://forms.gle/1sK2feyYBFWW2EcNA


Projekt Programu Usług Społecnzych w Gminie Myślenice dostępny jest na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Konsultacje trwają do 24 czerwca 2021. r

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, kontakt:Małgorzata Śmigla 519 541 545, msmigla@cusmyslenice.pl.

Pliki do pobrania