Nabór uzupełniający uczestników do Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2021

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór uzupełniający uczestników do Programu  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

           

 

Do udziału zapraszamy

- osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- dzieci do 16 roku życia  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku z koniecznością stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 a)     wyjściu , powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)     zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji:

c)     nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

d)     korzystanie z dóbr kultury( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

e)     wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 20 godzin miesięcznie w przypadku osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i 25 godzin miesięcznie w przypadku dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie będzie świadczone przez 5 miesięcy.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi nie ponosi za nią odpłatności.

 Chętnych prosimy o wypełnienie  Karty zgłoszenia do Programu oraz złożenie jej w terminie do 31.07.2021r. osobiście lub drogą pocztową w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Nabór

    Nabór