Strona główna

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

17 czerwca 2021

Przedmiot zamówienia: „Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej”.

Wybrana została oferta Caritas Archidiecezji Krakowskiej  ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków.

Wybrana oferta, spełniła wymagania formalne oraz uzyskała wymaganą ilość punktów w kryteriach oceny.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

16 czerwca 2021

Zapraszamy do konsultacji społecznych Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice.

Forma konsultacji:
Elektroniczne składanie uwag i opinii do Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice na formularzu konsultacji dostępnym pod linkiem: https://forms.gle/1sK2feyYBFWW2EcNA


Projekt Programu Usług Społecnzych w Gminie Myślenice dostępny jest na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Konsultacje trwają do 24 czerwca 2021. r

Opinie i uwagi mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, kontakt:Małgorzata Śmigla 519 541 545, msmigla@cusmyslenice.pl.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych
Powiększ zdjęcie Plakat%20NGO

Spotkanie Oragnizacji Pozarządowych "Poznajemy się"

16 czerwca 2021

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Myślenice na spotkanie z cyklu "Poznajmy się".

Spotkanie ma na celu wzajemne poznanie się oraz integrację liderów organizacji pozarządowych.  Będzie to okazja do porozmawiania na temat współpracy, dyskusji nad potrzebami i możliwościami NGO w Myślenicach.

Na spotkanie zapraszamy 24.06.2021 r. w godzinach 18:00-20:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach, Rynek 27.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać pod numerami:

Animator Społeczności Lokalnej CAL: 575 552 452
Organizator społeczność lokalnej: 574 555 377

Czytaj więcej o: Spotkanie Oragnizacji Pozarządowych "Poznajemy się"

Informacja o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

16 czerwca 2021

Od 1 lipca 2021r. rusza nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. W miesiącu lipcu 2021r. można składać wnioski w formie elektronicznej o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy  na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski można składać za pomocą portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosków drogą tradycyjną, papierową.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Czytaj więcej o: Informacja o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Informacja dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) w związku z urodzeniem się dziecka/objęcia opieką przysposobionego dziecka.

11 czerwca 2021

Informujemy, że od 1 czerwca br. w kanałach elektronicznego wnioskowania o świadczenie wychowawcze ( systemu bankowości,  Empatia oraz portalu PUE ZUS) wyłączona została możliwość składania wniosków na poprzedni okres 2019/2021 trwający do maja 2021r.

 Oznacza to, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego za miesiące okresu zasiłkowego 2019/2021 od dnia urodzenia się dziecka/przysposobienia dziecka,  należy złożyć stosowny wniosek w okresie 3 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka bądź przysposobienia dziecka w formie tradycyjnej/papierowej, w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ul. Słowackiego 82.

Czytaj więcej o: Informacja dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) w związku z urodzeniem się dziecka/objęcia opieką przysposobionego dziecka.