POWER Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20

21 maja 2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zarządzenie Nr 9/2021

Dyrektora CUS w Myślenicachz dnia 21 maja 2021 r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20