Czy można ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje za granicą RP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Tak, jednak warunkiem otrzymania świadczeń jest złożenie w Sądzie Okręgowym wniosku o wykonanie wyroku zasądzającego alimenty. W przypadku dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego za granicą RP, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela – MGOPS w Myślenicach, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.