Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023

Obraz2
BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowy1/2022  
Koszt całkowity projektuok. 554 000,00 zł.
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 153 644,00 zł.
Termin rozpoczęcia projektu01-01-2022 r.  
Termin zakończenia projektu31-12-2022 r.  
Cel/OpisWieloletni rządowy program  ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019 –   2023 jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji  zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w ustawie o pomocy społecznej polegającym –  zgodnie z zapisami programu – na zapewnieniu pomocy w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Świadczenie pieniężne finansowane jest w 60% ze środków z budżetu państwa (środki otrzymane od Wojewody) przy co najmniej 40% udziale środków własnych budżetu gminy.