Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Beneficjent

Obraz2

ROK 2022

BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowy120/OPS/2021
Koszt całkowity projektu270 119,00 zł.
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 3 887 861,00 zł.
Termin rozpoczęcia projektu1 stycznia 2022 roku
Termin zakończenia projektu31 grudnia 2022 roku
Cel/OpisDotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.  

ROK 2021

BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowy98/OPS/2022
Koszt całkowity projektu2 973 547,00 zł.
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 26 014,00 zł.
Termin rozpoczęcia projektu1 stycznia 2021 roku
Termin zakończenia projektu31 grudnia 2021 roku
Cel/OpisDotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej. Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.