Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów mających na celu rozwój pomocy społecznej

Obraz2
BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowy262/OPS/2021
Koszt całkowity projektu83 060,00 zł.
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 101 297,92zł
Termin rozpoczęcia projektu1 czerwca 2021 roku
Termin zakończenia projektu31 grudnia 2021 roku
Cel/OpisDotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze: III. podniesienie jakości działalności Centrum poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;poprzez zatrudnienie specjalisty do spraw programów komputerowych i social-mediów,zatrudnienie pracownika socjalnego do wykonywania sprawozdawczości oraz utworzenie i obsługę 3 stron internetowych. Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania Centrum Usług  Społecznych umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.