Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Obraz2
BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowy540/OPS/2021
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 15 595,00 zł.
Termin rozpoczęcia projektu1 styczeń 2021 roku
Termin zakończenia projektu29 maja 2021 roku
Cel/OpisDotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 do 29 maja 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 115 ust 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Beneficjent przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania.