Zadanie – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatek dla pracownika socjalnego

Obraz2
BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowy732/OPS/2021
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 36 005,00 zł.
Termin rozpoczęcia projektu30 maja 2021 roku
Termin zakończenia projektu31 grudzień 2021 roku
Cel/OpisDotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 do 31 grudnia 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 115 ust 1 ustawy o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Beneficjent przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych, minimum 20% kosztów realizacji całego zadania