Zadanie – Wspieranie aktywnego starzenia się (Senior +)

Obraz2
BeneficjentGmina Myślenice  
Nr umowyWP-III.9421.15.11.2021
Koszt całkowity projektu317 030,00 zł.
Źródła finansowania projektuBudżet Państwa: 127 897,45 zł.
Termin rozpoczęcia projektu1 stycznia 2021 roku
Termin zakończenia projektu31 grudnia 2021 roku
Cel/OpisDotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały  nr 191 Rady Ministrów  z 21 grudnia 2020r oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior+” edycja 2021r. zwanych dalej programem. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.