Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

ZAPROSZENIA Burmistrza MiG Myślenice Pana Jarosława Szlachetki do konsultacji społecznych.

21 października 2021

 

FORMULARZ KONSULTACJI

„Roczny Program Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIA Burmistrza MiG Myślenice Pana Jarosława Szlachetki do konsultacji społecznych.

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

21 października 2021

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Inspektora Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

,  została wybrana

 Pani Hanna Padlikowska-Leśniak

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

                                                              II   Zastępca Dyrektora  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Organizator Pomocy Społecznej

Agata Szostak-Jasek

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Inspektor Zespołu Administracyjnego Działu Pomocy Społecznej

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - wsparcie w formie hipoterapii

13 października 2021

1.       Przedmiot zamówienia:

Realizacja wsparcia w formie hipoterapii dla  1 dziecka, w wymiarze 20 godzin.

Informacje dodatkowe:

  1.     Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę w odległości maksymalnie 20 kilometrów od gminy Myślenice.
  2.     Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
  3.     Godzina wsparcia wynosi 30 minut.
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - wsparcie w formie hipoterapii

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualna rehabilitacja wodna

13 października 2021

1.       Przedmiot zamówienia:

Indywidualna rehabilitacja wodna dla–3 dzieci, w wymiarze maksymalnie90 godzin (terapia 2x w tygodniu). Zakres usługi: ćwiczenia mające na celu reedukację funkcjonalną kończyny górnej, zmniejszenie napięcia w okolicy splotu ramiennego, korekta kompensacyjnych wzorców ruchowych.

Informacje dodatkowe:

  1.     Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi - wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
  2.     Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  3.     Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.
Czytaj więcej o: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - Indywidualna rehabilitacja wodna
Powiększ zdjęcie SKD

Społeczny Klub Dyskusyjny

13 października 2021

Centrum Aktywności Lokalnej wraz z mieszkańcami Myślenic zakłada Społeczny Klub Dyskusyjny, do którego zapraszamy wszystkie osoby, które czują potrzebę rozmowy, żywej dyskusji nad historią, nad obecną rzeczywistością i nad przyszłością zarówno naszego miasta,jak i Polski i Świata.

Zapraszamy w poniedziałki w godzinach 10:00-12:00 do Centrum Aktywności Lokalnej Rynek 27.

 

Czytaj więcej o: Społeczny Klub Dyskusyjny