Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

O nas

3 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Jarosław Szlachetka podpisał umowę z Ministerstwo Rozwoju i Technologii na utworzenie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

W ramach podpisanej umowy myślenicki samorząd otrzyma 3 124 766,20 zł na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej w miejsce istniejącego obecnie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co niezwykle istotne, pozyskane dofinansowanie stanowi 100% wartości projektu. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz z dotacji celowej.

Celem projektu, zgodnie z przyjętą 19 lipca 2019 r. Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ma być integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych jako nowej miejskiej jednostki organizacyjnej. CUS ma działać kompleksowo i lokalnie, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby miejscowej społeczności. Istotne jest również aby świadczone w ramach CUS usługi były na jak najwyższym poziomie.