Ogólnopolska Karta Seniora

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, iż w związku z kontynuacją Porozumienia o Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta  Seniora, zawartego między Stowarzyszeniem ,,MANKO” z siedzibą w Krakowie a Gminą Myślenice, nadal można ubiegać się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Każdy senior, który ukończył 60 lat i jest mieszkańcem naszej gminy może otrzymać własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo, upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury. W Gminie Myślenice kartę honorują:

Oks

Strona informacyjna: https://glosseniora.pl/

Lista wszystkich punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.oks.glosseniora.pl.

Aby uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w Centrum Usług Społecznych ul. Słowackiego 82  Myślenice, w Centrum Aktywności Lokalnej Rynek 27 Myślenice oraz na stronie internetowej CUS Myślenice.

Więcej informacji pod nr tel.: 12 2721998 lub 790 551 715