Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

Zespół

Kadra Zarządzająca

Małgorzata Aleksandrowicz – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Lubię ludzi i jestem zaangażowana w pomaganie. Nauczyli mnie tego najbliżsi i jestem im za to wdzięczna. Narzędziem mojej pracy jest spokój i uśmiech. Jestem absolwentka pedagogiki na KUL-u.
Pracę w pomocy społecznej rozpoczęłam w 2003 roku.

✆ 512 450 223

Marta Łaszczyk-Lichoń – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Organizowania Usług Społecznych

✆ 576 107 786

Małgorzata Śmigla – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Do zespołu dołączyłam w 2005 roku, od kwietnia 2021 roku jestem Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny. Od września 2023 roku pełnię również funkcję zastępcy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Myślenice.

✆ 519 541 545

Tadeusz Wawok – Kierownik Działu Organizacyjnego, Administrator IT

Kieruję Działem Organizacyjnym świadczącym usługi techniczne
i informatyczne dla pracowników CUS.  Zajmuję się administrowaniem firmową siecią komputerową oraz kontami użytkowników. Jako osoba odpowiedzialna, cierpliwa i kontaktowa, umiem skutecznie nadzorować zarówno działanie sieci, jak i obieg sprzętu komputerowego w Centrum.

✆ 12 272 19 98

Katarzyna Pękala – Główna Księgowa Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Do zespołu dołączyłam w 2002 roku. Na obecnym stanowisku pracuję od 2009 r.

✆ 12 272 19 98

Beata Mirochna – Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Myślenicach

Jako kierownik pracuję od stycznia 2020 roku. Wcześniej pracowałam z rodzinami, zwłaszcza tymi które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wierzę, że wspólnie z pracownikami DDS-u tworzymy dla naszych Seniorów przyjazne miejsce, do którego chętnie przychodzą, miejsce, które jest dla nich domem.

✆ 12 312 70 44

Dominika Wegner – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” w Myślenicach

Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

✆ 12 312 71 65

Anna Nowak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Zatrudniona w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2008 r., od 2015 roku pełni funkcję kierownika działu.

✆ 12 272 19 98

Dział Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Małgorzata Śmigla – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Do zespołu dołączyłam w 2005 roku, od kwietnia 2021 roku jestem Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny. Od września 2023 roku pełnię również funkcję zastępcy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Myślenice.

✆ 519 541 545

Zespół Pomocy Społecznej

Urszula Topa – Organizator pomocy społecznej

✆ 12 272 19 98

Sekcja Pierwszego Kontaktu

Dorota Kozak – Specjalista pracy socjalnej

„Ciepły uśmiech jest uniwersalnym językiem życzliwości.” – William Arthur Ward

✆ 12 272 19 98

Marta Kudas – Starszy pracownik socjalny

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.”

✆ 12 272 19 98

Sekcja Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Elżbieta Danek – Specjalista Pracy Socjalnej

Terenowy pracownik socjalny. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie zdobyłam wiedzę w zakresie organizacji pomocy instytucjonalnej oraz pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną wieloproblemową. Pracuję w Dziale Pomocy Społecznej a także zajmuję się Projektem Aktywne Myślenice. Niesienie pomocy innym daje  mi satysfakcję, która ukierunkowuje mnie w dalszym rozwijaniu siebie i tworzeniu odpowiednich dla danej sprawy planów pomocy. Uważam, że każdy człowiek jest inną jednostką, dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia przez  pracownika socjalnego.  Podczas pracy z druga osobą skupiam się na jej zasobach i możliwościach oraz jej problemach i potrzebach, dzięki którym dalsza współpraca jest możliwa. Udzielona pomoc i wsparcie daje mi spełnienie w pracy zawodowej i motywację do dalszego działania. 

✆ 12 272 19 98

Ilona Kantor – Starszy pracownik socjalny

Jestem osoba pozytywną, komunikatywną, nawiązuję dobre relacje z innymi. Uczciwie i sumiennie wypełniam obowiązki w pracy. Ukończyłam studia wyższe na Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Lubię szusować na nartach i jeździć na rowerze. Wolny czas spędzam przy książce.

✆ 12 272 19 98

Monika Rajter – Starszy pracownik socjalny

Jestem osobą pozytywną i uśmiechniętą. Uczciwie i sumiennie wykonuję obowiązki pracownika socjalnego. Ukończyłam studia wyższe na KUL. Lubię biegać i zimą morsować. Czas wolny spędzam przy dobrej książce, najczęściej w ogrodzie.

✆ 12 272 19 98

Małgorzata Suder – Starszy pracownik socjalny

Do Zespołu Świadczeń Przyznawanych Decyzją dołączyłam w lutym 2022 r. Posiadam wykształcenie uprawniające mnie do wykonywania pracy pracownika socjalnego. Staram się z empatią i rzetelnie wykonywać obowiązki zawodowe.

✆ 12 272 19 98

Anna Trzcińska – Inspektor

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tutejszym Centrum pracuję od kilku lat.  Jestem zaangażowana w swoją pracę i lubię pomagać. Moje motto: „Pomoc jednej osobie nie zmieni świata, ale może zmienić świat jednej osoby”.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Pracy Socjalnej

Aneta Kraus – Starszy specjalista pracy socjalnej

W Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pracuję od niedawna, ale pracownikiem socjalnym jestem od kilku lat. Lubię swoja pracę, przede wszystkim za kontakt z ludźmi. Jestem wieczną optymistką. Czas wolny uwielbiam spędzać aktywnie między innymi chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze i podróżując.

✆ 12 272 19 98

Monika Pachel – Pracownik socjalny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Papieskiego na kierunku Praca socjalna. Praca z ludźmi i dla ludzi sprawia mi radość, bo każde spotkanie z drugim człowiekiem ubogaca. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dorosłych dzieci. Lubię wypady w góry, spływy kajakowe pracę w ogrodzie i dobra książkę.

✆ 12 272 19 98

Zofia Góralik – Pracownik socjalny

Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, empatyczną i zaangażowaną w pomoc osobom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych. Prywatnie jestem Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rudnika- Diabelski Kamień. Jestem absolwentką UPJPII w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Usług Pomocy Społecznej i Opiekunek

Cecylia Filipiec – Koordynator zespołu usług pomocy społecznej

Moja praca opiera się na relacjach i pomocy osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym.
W pomaganiu odnajduję radość, a u ludzi cenię uczciwość i szczerość.

✆ 12 272 19 98

Katarzyna Chorzalska – Starszy pracownik socjalny

W Zespole zajmuję się postępowaniami w sprawie kierowania do domu pomocy społecznej, przyznawaniem usług opiekuńczych, kierowaniem do ośrodków wsparcia, a także pracuję z osobami bezdomnymi.

✆ 12 272 19 98

Krystyna Proszek – Starszy pracownik socjalny

Jestem po ukończeniu pedagogiki. W pomocy społecznej pracuję ponad 20 lat, a od kilku lat z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

✆ 12 272 19 98

Joanna Kmieć – Starszy pracownik socjalny

Dlaczego praca socjalna? – bo lubię ludzi. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność kreowanie lokalnej polityki społecznej. Wykształcenie uzupełniłam studiami podyplomowymi z organizacji pomocy społecznej.
W zawodzie pracownika socjalnego pracuję od 2012 roku a w CUS jestem od listopada 2023 roku.
Moja praca w CUS polega na pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym. Zajmuję się prowadzeniem postępowań w sprawie kierowania do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia oraz przyznawania usług opiekuńczych.
Jestem osobą otwartą, nawiązującą pozytywne relacje z ludźmi oparte na szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci. Szczególnie relaksują mnie prace ogrodowe.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Obsługi Administracyjnej

Beata Piotrowska – Koordynator Sekcji Obsługi Administracji

Ukończyłam studia licencjackie o kierunku Pedagogika opiekuńcza i Praca socjalna z doradztwem zawodowym, oraz studia magisterskie o kierunku Resocjalizacja z pracą sądową. Mam duże doświadczenie zawodowe – pracuję od lipca 1995 r. więc jestem prawie weteranem –  najpierw MGOPS, a obecnie CUS. Od 2018 r. jestem koordynatorem zespołu obsługi administracyjnej pomocy społecznej. Jestem osobą komunikatywną i nie boję się nowych wyzwań.

✆ 12 272 19 98

Magdalena Popławska – Starszy pracownik socjalny

Do zespołu pracowników Centrum Usług Społecznych dołączyłam w lipcu 2018 r. Dzięki swojej ciężkiej pracy i wieloletniej nauce zdobyłam odpowiednie wykształcenie kwalifikujące mnie do tej pracy. Posiadam wyższe wykształcenie z Pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz Pracy socjalnej.

✆ 576 555 410

Pracownicy 2

Żaneta Ślusarczyk – Pracownik socjalny

Zespół Wspierania Dziecka i Rodziny

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy

Patrycja Żak – Specjalista pracy z rodziną

Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskie w Krakowie, ukończyłam studia na wydziale Prawa i Administracji.  Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Centrum Usług Społecznych jako  specjalista pracy z rodziną i Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Jestem osobą empatyczną i wrażliwą na problemy innych. Dobro dzieci jest dla mnie najważniejsze. Bardzo lubię pomagać i wspierać ludzi w ciężkich sytuacjach życiowych. Uwielbiam spacery z moimi dwoma psami  oraz wycieczki rowerowe. Interesuję się przyrodą i otoczeniem wokół Nas. Angażuje się w pomoc zwierzętom.

✆ 519 541 554

Krzysztof Płatek – Specjalista pracy socjalnej

Pomagacz od 1998 roku. W CUS od lipca 2008. Posiadam certyfikat eksperta przez doświadczenie poświadczony sukcesami w wychodzeniu z kryzysów choroby nowotworowej, depresji, zawału, rozpadu związku małżeńskiego. Tutaj zajmuję się pomaganiem osobom uwikłanym w przemoc i współprowadzę Grupę Wsparcia Kobiet. Charakteryzuje mnie uszkodzony nerw twarzowy oraz bałagan na biurku w CUS. Relaksuje mnie ekstremalnie ciężka muzyka.

✆ 12 272 19 98

Aleksandra Flacht-Dąbrowska – Pracownik socjalny

Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzupełniając ją specjalność pracy socjalnej. Po ukończeniu studiów pracowałam w ROPS w Krakowie, prowadziłam projekty wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnym, ale też absolwentów, aby ułatwić im start w dorosłość. Kilka lat byłam też wychowawcą w Ognisku Wychowawczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie krakowskiej Nowej Huty. Moje życie zawodowe skupiło się na pomocy ludziom, bo odkąd pamiętam, nie umiałam odwrócić głowy, kiedy komuś działa się krzywda. Jestem osobą empatyczną i wrażliwą, ale kiedy trzeba, potrafię być stanowcza. Prywatnie kocham czytać i angażuję się w pomoc zwierzętom.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Asystenta Rodzin

Irena Iwanicka – Asystent rodziny

Z wykształcenia pedagog resocjalizacji. Obecnie asystent rodziny. Długoletni pracownik Domu Dziecka. Prywatnie żona i mama. Jestem wrażliwa na problemy innych oraz cenię sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Lubię dobrą książkę i film.

✆ 12 272 19 98

Joanna Płoszczyca-Ojczyk – Asystent rodziny

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie pracuję jako asystent rodziny. Jestem otwarta i empatyczna. Prywatnie żona i mama. 

✆ 12 272 19 98

Stanowisko Wsparcia Dziecka i Rodziny

Dagmara Burek – Pracownik Socjalny ds. Wspierania Dziecka i Rodziny

Z wykształcenia psychosocjolog. Prywatnie żona i mama dwóch córek. Dobra i pożyteczna. Empatia znaczy dla mnie bardzo wiele. Cechuje mnie szczerość i otwartość w relacjach z ludźmi. Pasjonatka muzyki i dobrej książki.

✆ 12 272 19 98

Dział Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

Marta Łaszczyk-Lichoń – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Organizowania Usług Społecznych

✆ 576 107 786

Zespół Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

User Female

Teresa Bała – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Jestem niepoprawną optymistką. Człowiekiem radosnym, życzliwym, komunikatywnym zawsze chętnie służę pomocą innym. 

✆ 733 551 181

Paulina Ścibor – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

✆ 732 555 342

Małgorzata Wróbel – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.” 

✆ 12 272 19 97

Sekcja Promocji i Rozwoju

Pracownicy 4

Paulina Sorocka – Specjalista ds. promocji

Jestem absolwentką UJ. Kocham pracować z ludźmi i dla ludzi. W CUS odpowiadam za promocję działań Centrum Aktywności Lokalnej. Z entuzjazmem podchodzę do każdego nowego zadania. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą oraz instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Kocham góry i aktywny wypoczynek.

✆ 576 550 515

Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej

Aneta Braś – Organizator społeczności lokalnej

Zaangażowana w pomoc społeczną od 2008 r., a na rzecz integracji społecznej działam od 2018 r. Z wykształcenia jestem pedagogiem.

✆ 574 555 377

Katarzyna Oskwarek – Starszy Pracownik Socjalny/Animator Społeczności Lokalnej

Jestem osobą pełną energii, pomysłów i zrozumienia dla drugiego człowieka. Według mnie „Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym leży w determinacji człowieka.” 

✆ 574 555 480

Ewelina Widlak – Animator Społeczności Lokalnej

Studentka Pracy Socjalnej. Animator z zawodu i z powołania. Jestem zdecydowanie najmłodszym i najbardziej kolorowym pracownikiem naszego Centrum. Wciąż się uczę, a swoją wiedzę opieram na doświadczeniu, które wciąż zbieram.

✆ 533 551 615

Katarzyna Janus – Animator Społeczności Lokalnej

Prowadzę działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną.

✆ 575 552 452

Dział Organizacyjny

Tadeusz Wawok – Kierownik Działu Organizacyjnego, Administrator IT

Kieruję Działem Organizacyjnym świadczącym usługi techniczne
i informatyczne dla pracowników CUS.  Zajmuję się administrowaniem firmową siecią komputerową oraz kontami użytkowników. Jako osoba odpowiedzialna, cierpliwa i kontaktowa, umiem skutecznie nadzorować zarówno działanie sieci, jak i obieg sprzętu komputerowego w Centrum.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko IT

Rafał Ralski – Specjalista IT, Koordynator Dostępności+

Z wykształcenia jestem technikiem informatykiem. Obecnie świadczę usługi techniczne i informatyczne dla Centrum Usług Społecznych.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Administracyjno-Biurowa

Patrycja Jaśkowiec – Referent

Jestem dobrze zorganizowaną, pomocną, zaradną oraz energiczną osobą pracującą w sekretariacie. Uśmiechnięta, empatyczna, życzliwa, służę pomocą w każdej sprawie. W pracy nie boję się wyzwań, a także lubię się rozwijać. Prywatnie kochana, spełniona, szczęśliwa żona i mama dwójki dzieciaczków.

✆ 12 272 19 98

Agnieszka Stanach – Podinspektor

Ukończyłam studia magisterskie na AGH w Krakowie na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. W Centrum Usług Społecznych pracuje od 2017 roku. Obecnie można mnie spotkać na Dzienniku Podawczym, gdzie staram się codziennie z uśmiechem i otwartością przyjmować Mieszkańców naszej Gminy. Prywatnie kochająca żona i mama. Lubię zwiedzać i odkrywać nowe miejsca.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Św. Jan Paweł II.

✆ 12 272 19 98

Monika Wylegała – Pomoc administracyjna

Jestem osobą, która lubi mieć zajęcie. Chętnie pomagam innym. W wolnej chwili wędruję po górach. Z radością odkrywam nowe miejsca zarówno w Polsce, jak i w Europie.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Promocji i Rozwoju

Monika HronowskaSpecjalista ds. promocji

Zajmuję się promocją działań CUS i szeroko pojętym „wyglądem zewnętrznym” Centrum. Jestem osobą skrupulatną i drobiazgową, otwartą i bezpośrednią.

W wolnym czasie wspinam się na skały i wędruję po górach, a najlepszy relaks to dla mnie godzina z dobrą książką fantasy.

✆ 535 556 115

Hanna Padlikowska-Leśniak – Inspektor

Jestem osobą skrupulatną i obowiązkową. Lubię prace z ludźmi i dokumentami. Jestem życzliwa i pozytywnie nastawiona do życia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Politologia oraz studia podyplomowe z Ekonomii społecznej na MSAP UE w  Krakowie. Prywatnie lubię koty i górskie wycieczki.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko Zamówień Publicznych

Katarzyna Kaleta – Inspektor

Pracuję w Centrum od września 2015r, od lipca 2021r zajmuję się prowadzeniem  zamówień publicznych. Jestem osobą komunikatywną, otwartą, szczerą, pozytywnie nastawioną do życia i pracy. Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Lubię eksperymenty kulinarne i aktywny wypoczynek.

✆ 12 272 19 98

Dział  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Anna Nowak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Zatrudniona w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2008 r., od 2015 roku pełni funkcję kierownika działu.

✆ 12 272 19 98

Zespół Świadczeń Rodzinnych

Agnieszka Druzgała – Inspektor, Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Od 2016 r. pracuję w tym dziale. Zajmuję się sprawami dotyczącymi świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna), świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „za życiem” oraz dodatku osłonowego. Jestem absolwentką UEK w Krakowie.

Nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie można było sobie pozwolić na odrobinę uśmiechu .”

✆ 12 272 19 98

Agnieszka Górka – Referent

Pracuję w Centrum Usług Społecznych od 19.04.2021r w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Moja praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka „za życiem”, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

✆ 12 272 19 98

Ewa Stawowy – Referent

Z wykształcenia pedagog oraz politolog. Pracuję w Centrum Usług Społecznych od 2022 w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Moja praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka „za życiem”, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

✆ 574 555 417

Beata Skała-Lewicka – Referent

Jestem osobą pogodną, ambitną, mocno zaangażowaną w swoją pracę. Lubię słuchać ludzi i pomagać im. Moja pasja to książki oraz nauka języków obcych.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Agnieszka Piotrowicz – Inspektor

Do zespołu dołączyłam w 2017 r., a od 2018 r. prowadzę Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym. Jestem absolwentką studiów wyższych na kierunku Prawo.

✆ 12 272 19 98

Monika Burek – Referent

Do zespołu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego dołączyłam w 2022 roku. Moja praca opiera się na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków dotyczących prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jak również procedowaniu niezbędnych w tym zakresie dokumentów. 

✆ 12 272 19 98

Dział Finansowy

Katarzyna PękalaGłówna Księgowa Centrum Usług Społecznych

Do zespołu dołączyłam w 2002 roku. Na obecnym stanowisku pracuję od 2009 r.

✆ 12 272 19 98

Zespół Finansowy

Barbara Pulchny – Inspektor

✆ 12 272 19 98

Edyta Śliz-Dziedzic – Inspektor

Do zespołu dołączyłam w 2016 roku.

✆ 12 272 19 98

Sylwia Klęp – Inspektor

W Centrum Usług Społecznych pracuję od 2017 r., obecnie jako inspektor w dziale finansowym.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko ds. płac

Katarzyna Szymoniak – Inspektor

W Centrum Usług Społecznych pracuję od 2013 r. Cenię sobie spokój i stabilizację. Nie znoszę zmian.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko Kadr

Maria Wątor – Inspektor

Moja praca opiera się głównie na prowadzeniu akt i spraw osobowych pracowników. Jestem osobą wrażliwą i empatyczną, optymistycznie nastawioną do życia.

✆ 576 953 786

Dzienny Dom „Senior +”

Beata Mirochna – Kierownik Dziennego Domu „Senior+”

Jako kierownik pracuje od stycznia 2020 roku. Wcześniej pracowała z rodzinami, zwłaszcza tymi które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wierzę, że wspólnie z pracownikami DDS-u tworzymy dla naszych Seniorów przyjazne miejsce, do którego chętnie przychodzą, miejsce, które jest dla nich domem.

✆ 12 312 70 44

Marta Jamróz – Terapeuta zajęciowy

Pracuje w DDS+ od początku działalności placówki. Niezwykle twórcza i pomysłowa, energiczna w działaniu. Praca z seniorami daje jej wiele radości i satysfakcji.

✆ 12 312 70 44

Joanna Mrowczyk – Terapeuta zajęciowy

Utalentowana manualne, specjalistka i mistrzyni gliny. Matka Joanna od aniołów – spod jej rąk wychodzą piękne anioły.

✆ 12 312 70 44

Marzena OrawinOpiekun

Osoba dbająca o czystość i porządek na terenie placówki. Uśmiechnięta i pogodna, chętnie angażuje się w sprawy seniorów.

✆ 12 312 70 44

Katarzyna Przęczek – Fizjoterapeutka

✆ 12 312 70 44

Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywnia”

Dominika Wegner – Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia”

Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

✆ 12 312 71 65

Anna Boguta Wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja z socjoterapią. Studentka kierunku pracy socjalnej. Lubi grać w planszówki.

✆ 12 312 71 65

Katarzyna JaroszekWychowawca

W placówce pracuję od 2013 roku. Ukończyłam pedagogikę społeczno-opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jestem absolwentką Medycznego Studium Zawodowego Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Odbyłam trzyletni staż pracy w Świetlicy Terapeutycznej w Krakowie oraz prywatnym żłobku. Mama dwójki dzieci.

✆ 12 312 71 65

Bożena BaranWychowawca

W placówce pracuję od 2011 r. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika społeczno-opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podyplomowe z Socjoterapii oraz Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Mama Antosia.

✆ 12 312 71 65

Krystian Twardowski – Psycholog

Specjalista do spraw dzieci i młodzieży.

Elżbieta Marcowska – Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku filologia polska. Neurologopeda oligofrenopedagog.

Klub „Senior+”

Aleksandra Burda – Koordynator wychowawca

Zajmuję się aktywizowaniem seniorów. Jestem empatyczna, sympatyczna i otwarta na drugiego człowieka. Lubię muzykę i sport.

✆ 881 551 517

Ewa Majewska – Terapeuta zajęciowy

Energiczna, pełna pomysłów, lubiąca sport i wycieczki górskie.

✆ 881 551 517

Bernadetta Kania – Opiekun

✆ 881 551 517