Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

Zespół

Kadra Zarządzająca

Małgorzata AleksandrowiczDyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Lubię ludzi i jestem zaangażowana w pomaganie. Nauczyli mnie tego najbliżsi i jestem im za to wdzięczna. Narzędziem mojej pracy jest spokój i uśmiech. Jestem absolwentka pedagogiki  na KUL-u.
W pomocy społecznej rozpoczęłam pracę w 2003 roku.

✆ 512 450 223

Marta Łaszczyk- Lichoń – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Organizowania Usług Społecznych

✆ 576 107 786

Małgorzata Śmigła– Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Jestem spokojna, empatyczna i szukająca dobra w każdym. Mama trójki dzieci, w wolnym czasie wędruje po górach. Jest pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2005 roku, a od kwietnia 2021 roku Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny i Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiadam wyższe wykształcenie na kierunku Pedagogika o specjalności Praca socjalna, oraz specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

✆ 12 272 19 98

Tadeusz WawokKierownik Działu Organizacyjnego, Administrator IT

Kieruję Działem Organizacyjnym świadczącym Usługi techniczne
i informatyczne dla pracowników CUS.  Zajmuję się administrowaniem firmową siecią komputerową oraz kontami użytkowników. Jako osoba odpowiedzialna, cierpliwa i kontaktowa, umiem skutecznie nadzorować zarówno działanie sieci, jak i obieg sprzętu komputerowego w Centrum.

✆ 12 272 19 98

Katarzyna PękalaGłówny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Do zespołu  dołączyłam w 2002 roku.  Na obecnym stanowisku pracuję od 2009r

✆ 12 272 19 98

Beata MirochnaKierownik Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach

Jako kierownik pracuje od stycznia 2020 roku. Wcześniej pracowała z rodzinami, zwłaszcza tymi które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wierzę, że wspólnie z pracownikami DDS-u tworzymy dla naszych Seniorów przyjazne miejsce, do którego chętnie przychodzą, miejsce, które jest dla nich domem.

✆ 12 312 70 44

Dominika WegnerKierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Myślenicach

Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

✆ 12 312 71 65

Anna NowakKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Zatrudniona w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2008r., od 2015 roku pełni funkcję kierownika działu

✆ 12 272 19 98

Dział Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Małgorzata Śmigła– Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny

Jestem spokojna, empatyczna i szukająca dobra w każdym. Mama trójki dzieci, w wolnym czasie wędruje po górach. Jest pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2005 roku, a od kwietnia 2021 roku Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny i Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiadam wyższe wykształcenie na kierunku Pedagogika o specjalności Praca socjalna, oraz specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

✆ 12 272 19 98

Zespół Pomocy Społecznej

Urszula TopaOrganizator pomocy społecznej

✆ 12 272 19 98

Sekcja Pierwszego Kontaktu

Dorota KozakStarszy pracownik socjalny

“Ciepły uśmiech jest uniwersalnym językiem życzliwości”. – William Arthur Ward

✆ 12 272 19 98

Marta KudasStarszy pracownik socjalny

,, Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

✆ 12 272 19 98

Sekcja Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Elżbieta DanekStarszy pracownik socjalny

Terenowy pracownik socjalny. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie zdobyłam wiedzę w zakresie organizacji pomocy instytucjonalnej oraz pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną wieloproblemową. Pracuję w Dziale Pomocy Społecznej a także zajmuję się Projektem Aktywne Myślenice. Niesienie pomocy innym daje  mi satysfakcję, która ukierunkowuje mnie w dalszym rozwijaniu siebie i tworzeniu odpowiednich dla danej sprawy planów pomocy. Uważam, że każdy człowiek jest inną jednostką, dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia przez  pracownika socjalnego.  Podczas pracy z druga osobą skupiam się na jej zasobach i możliwościach oraz jej problemach i potrzebach, dzięki którym dalsza współpraca jest możliwa. Udzielona pomoc i wsparcie daje mi spełnienie w pracy zawodowej i motywację do dalszego działania. 

✆ 12 272 19 98

Ilona KantorPracownik socjalny

Jestem osoba pozytywną, komunikatywną, nawiązuje dobre relacje z innymi. Uczciwie i sumiennie wypełniam obowiązki w pracy. Ukończyłam studia wyższe na Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Lubię szusować na nartach i jeździć na rowerze. Wolny czas spędzam przy książce.

✆ 12 272 19 98

Monika RajterPracownik Socjalny

Jestem osobą pozytywną i uśmiechniętą . Uczciwie i sumiennie wykonuję obowiązki pracownika socjalnego. Ukończyłam studia wyższe na KUL. Lubię biegać i zimą morsować . Czas wolny spędzam przy dobrej książce, najczęściej w ogrodzie.

✆ 12 272 19 98

Małgorzata SuderPracownik Socjalny

Do Zespołu Świadczeń Przyznawanych Decyzją dołączyłam w lutym 2022r. Posiadam wykształcenie uprawniające mnie do wykonywania pracy pracownika socjalnego. Staram się z empatią i rzetelnie wykonywać obowiązki zawodowe.

✆ 12 272 19 98

Aleksandra Flacht-Dąbrowska Pracownik Socjalny

Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzupełniając ją specjalność pracy socjalnej. Po ukończeniu studiów pracowałam w ROPS w Krakowie, prowadziłam projekty wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnym, ale też absolwentów, aby ułatwić im start w dorosłość. Kilka lat byłam też wychowawcą w Ognisku Wychowawczym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na terenie krakowskiej Nowej Huty. Moje życie zawodowe skupiło się na pomocy ludziom, bo odkąd pamiętam, nie umiałam odwrócić głowy, kiedy komuś działa się krzywda.

Do zespołu CUS dołączyłam niedawno, ale od pierwszej chwili, poczułam, że jestem u siebie. Jestem osobą empatyczną i wrażliwą, ale kiedy trzeba, potrafię być stanowcza.

Prywatnie kocham czytać i angażuję się w pomoc zwierzętom.

✆ 12 272 19 98

Anna TrzcińskaInspektor

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tutejszym Centrum pracuję od kilku lat.  Jestem zaangażowana w swoją pracę i lubię pomagać. Moje motto: „Pomoc jednej osobie nie zmieni świata, ale może zmienić świat jednej osoby”.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Pracy Socjalnej

Aneta KrausSpecjalista pracy socjalnej

W Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pracuję od niedawna, ale pracownikiem socjalnym jestem od kilku lat. Lubię swoja pracę, przede wszystkim za kontakt z ludźmi. Jestem wieczną optymistką. A czas wolny uwielbiam spędzać aktywnie między innymi chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze i podróżując.

✆ 12 272 19 98

Monika PachelPracownik socjalny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Papieskiego na kierunku Praca socjalna. Praca z ludźmi i dla ludzi sprawia mi radość, bo każde spotkanie z drugim człowiekiem ubogaca. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dorosłych dzieci. Lubię wypady w góry, spływy kajakowe pracę w ogrodzie i dobra książkę.

✆ 12 272 19 98

Zofia Góralik– Pracownik socjalny

Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, empatyczną i zaangażowaną w pomoc osobom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych. Prywatnie jestem Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rudnika- Diabelski Kamień. Jestem absolwentką UPJPII w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Usług Pomocy Społecznej i Opiekunek

Cecylia FilipiecKoordynator zespołu usług pomocy społecznej

Moja praca opiera się na relacjach i pomocy osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym.
W pomaganiu odnajduję radość, a u ludzi cenię uczciwość i szczerość.

✆ 12 272 19 98

Katarzyna ChorzalskaStarszy pracownik socjalny

W Zespole zajmujmy się postępowaniami w sprawie kierowania do domu pomocy społecznej, przyznawaniem usług opiekuńczych, kierowaniem do ośrodków wsparcia a także pracuje z osobami bezdomnymi.

✆ 12 272 19 98

Krystyna ProszekStarszy pracownik socjalny

Jestem po ukończeniu pedagogiki i pracuję ponad 20 w pomocy społecznej a od kilku lat z osobami starszymi i niepełnosprawnymi .

✆ 12 272 19 98

Irena ŻabaSpecjalista pracy socjalnej

Ukończyłam dwu letnie studium oraz ukończyłam specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Obsługi Administracyjnej

Beata PiotrowskaKoordynator Sekcji Obsługi Administracji

Ukończyłam studia licencjackie o kierunku Pedagogika opiekuńcza i Pracy socjalnej w doradztwem zawodowym, oraz studia magisterskie o kierunku Resocjalizacja z pracą sądową. Mam duże doświadczenie zawodowe pracuję od lipca 1995r. więc jestem prawie weteranem –  najpierw MGOPS a obecnie CUS. Od 2018r. jestem koordynatorem zespołu obsługi administracyjnej pomocy społecznej. Jestem osobą komunikatywną i nie boję się nowych wyzwań.

✆ 12 272 19 98

Magdalena PopławskaPracownik socjalny

Do zespołu pracowników Centrum Usług Społecznych dołączyłam w lipcu 2018r. Dzięki swojej ciężkiej pracy- wieloletniej nauce zdobyłam odpowiednie wykształcenie kwalifikujące mnie do tej pracy. Posiadam wyższe wykształcenie z Pedagogiki społeczno- opiekuńczej oraz Pracy socjalnej.

✆ 576 555 410

✆ 12 272 19 98

Barbara WłośStarszy pracownik socjalny

Pracuje w tej instytucji od 33 lat. Posiadam odpowiednie wykształcenie w tym studia wyższe, pozwalające pracować mi w pomocy społecznej . Wykonuję pracę  w dziale  administracyjnym.

✆ 576 555 410

✆ 12 272 19 98

Zespół Wspierania Dziecka i Rodziny

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy

Krzysztof PłatekSpecjalista pracy socjalnej

Pomagacz od 1998 roku. W CUS od lipca 2008. Posiadam certyfikat eksperta przez doświadczenie poświadczony sukcesami w wychodzeniu z kryzysów choroby nowotworowej, depresji, zawału, rozpadu związku małżeńskiego. Tutaj zajmuję się pomaganiem osobom uwikłanym w przemoc i współprowadzę Grupę Wsparcia Kobiet. Charakteryzuje mnie uszkodzony nerw twarzowy oraz bałagan na biurku w CUS. Relaksuje mnie ekstremalnie ciężka muzyka.

✆ 12 272 19 98

Patrycja ŻakSpecjalista pracy z rodzina

Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskie w Krakowie, studia wyższe na wydziale Prawa i Administracji.  Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

Jestem osoba empatyczną i wrażliwą na problemy innych. Bardzo lubię pomagać i wspierać ludzi w ciężkich sytuacjach życiowych. Uwielbiam spacery z moimi dwoma psami  oraz wycieczki rowerowe. Interesuję się przyrodą i otoczeniem wokół Nas.

✆ 519 541 554

Sekcja Asystenta Rodzin

Irena IwanickaAsystent rodziny

Z wykształcenia pedagog resocjalizacji. Obecnie asystent rodziny. Długoletni pracownik Domu Dziecka. Prywatnie żona i mama. Jestem wrażliwa na problemy innych oraz cenię sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Lubię dobrą książkę i film.

✆ 12 272 19 98

Joanna Płoszczyca-OjczykAsystent rodziny

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie pracuję jako asystent rodziny. Jestem otwarta i empatyczna. Prywatnie żona i mama. 

✆ 12 272 19 98

Stanowisko Wsparcia Dziecka i Rodziny

Dagmara BurekPracownik Socjalny ds. Wspierania Dziecka i Rodziny

Z wykształcenia Psychosocjolog, obecnie pracuje jako asystent rodziny. Prywatnie żona i mama dwóch córek. Dobra i pożyteczna. Empatia znaczy dla mnie bardzo wiele. Cechuje mnie szczerość i otwartość w relacjach z ludźmi. Pasjonatka muzyki i dobrej książki.

✆ 12 272 19 98

Dział Organizacyjny

Tadeusz WawokKierownik Działu Organizacyjnego, Administrator IT

Kieruję Działem Organizacyjnym świadczącym Usługi techniczne
i informatyczne dla pracowników CUS.  Zajmuję się administrowaniem firmową siecią komputerową oraz kontami użytkowników. Jako osoba odpowiedzialna, cierpliwa i kontaktowa, umiem skutecznie nadzorować zarówno działanie sieci, jak i obieg sprzętu komputerowego w Centrum.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko IT

Rafał RalskiSpecjalista IT, Koordynator Dostępności+

Z wykształcenia jestem technik informatyk. Obecnie świadczę usługi techniczne i informatyczne dla Centrum Usług Społecznych.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Administracyjno- Biurowa

Patrycja JaśkowiecReferent

Jestem dobrze zorganizowaną, pomocną, zaradną oraz energiczną osobą pracującą w sekretariacie. Uśmiechnięta, empatyczna, życzliwa, służę pomocą w każdej sprawie. W pracy nie boję się wyzwań, a także lubię się rozwijać. Prywatnie kochana, spełniona, szczęśliwa żona i mama dwójki dzieciaczków.

✆ 12 272 19 98

Monika WylegałaPomoc Administracyjna

Jestem osobą, która lubi mieć zajęcie. Chętnie pomagam innym. W wolnej chwili wędruję po górach. Z radością odkrywam nowe miejsca zarówno w Polsce, jak i w Europie.

✆ 12 272 19 98

Żaneta Ślusarczyk – Pracownik socjalny

Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. Obecnie pracuję na Dzienniku Podawczym, gdzie z uśmiechem i cierpliwością obsługuję Mieszkańców Gminy Myślenice.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Promocji i Rozwoju

Paulina SorockaSpecjalista ds. Promocji

Jestem absolwentką UJ. Kocham pracować z ludźmi i dla ludzi. W CUS odpowiadam za promocję działań Centrum Aktywności Lokalnej. Z entuzjazmem podchodzę do każdego nowego zadania. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą oraz instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Kocham góry i aktywny wypoczynek.

✆ 576 550 515

Natalia RabaSpecjalista ds. Promocji

Jestem kolorowym ptakiem Centrum Usług Społecznych. Do mnie należą kreatywne działania jednostki. Zajmuje się prowadzeniem Social Mediów CUS oraz wykonuje FOTO i VIDEO relacje z wydarzeń. Ukończyłam studia podyplomowych na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na kierunku Social Media & Content Marketing. Z zamiłowania jestem odkrywczynią przede wszystkim szczęścia tkwiącego we wszystkim. Z aktywności wybieram piesze wędrówki i rower, moją pasją jest natomiast fotografia. W życiu żałuję tylko straconego czasu, dlatego bez wahania wybieram działanie.

✆ 535 556 115

Hanna Padlikowska- Leśniak Inspektor

Jestem osobą skrupulatną i obowiązkową. Lubię prace z ludźmi i dokumentami. Jestem życzliwa i pozytywnie nastawiona do życia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Politologia oraz studia podyplomowe z Ekonomii społecznej na MSAP UE w  Krakowie. Prywatnie lubię koty i górskie wycieczki.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko Zamówień Publicznych

Katarzyna Kaleta Inspektor

Pracuję w Centrum od września 2015r, od lipca 2021r zajmuję się prowadzeniem  zamówień publicznych. Jestem osobą komunikatywną, otwartą, szczerą, pozytywnie nastawioną do życia i pracy.  Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Lubię eksperymenty kulinarne i aktywny wypoczynek.

✆ 12 272 19 98

Dział Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

Marta Łaszczyk- LichońZastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych ds. Organizowania Usług Społecznych

✆ 576 107 786

Zespół Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

Teresa BałaKoordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Jestem niepoprawną optymistką. Człowiekiem radosnym, życzliwym, komunikatywnym zawsze chętnie służę pomocą innym. 

✆ 733 551 181

Paulina ŚciborKoordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

✆ 732 555 342

Małgorzata WróbelKoordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

✆ 12 272 19 9

Zespół organizowania Społeczności Lokalnej

Aneta BraśOrganizator społeczności lokalnej

Zaangażowana w pomoc społeczną od 2008r., a na rzecz integracji społecznej działam od 2018r. Z wykształcenia jestem pedagogiem.

✆ 574 555 377

Katarzyna Oskwarek- Animator Społeczności Lokalnej

Jestem osobą pełną energii, pomysłów i zrozumienia dla drugiego człowieka. Według mnie „Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym leży w determinacji człowieka„.

✆ 574 555 480

Ewelina WidlakAnimator Społeczności Lokalnej

Studentka Pracy Socjalnej. Animator z zawodu i z powołania. Jestem zdecydowanie najmłodszym i najbardziej kolorowym pracownikiem naszego Centrum. Wciąż się uczę, a swoją wiedzę opieram na doświadczeniu, które wciąż zbieram.

✆ 533 551 615

Katarzyna Janus- Animator Społeczności Lokalnej

Prowadzę działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną.

✆ 575 552 452

Dział  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Anna NowakKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Zatrudniona w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2008r., od 2015 roku pełni funkcję kierownika działu

✆ 12 272 19 98

Zespół Świadczeń Rodzinnych

Agnieszka DruzgałaInspektor, Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Od 2016r. pracuje w tym dziale. Zajmuje się sprawami dotyczącymi świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna), świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za Życiem” oraz dodatku osłonowego. Jestem absolwentką UEK w Krakowie. „ Nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie można było sobie pozwolić na odrobinę uśmiechu .”

✆ 12 272 19 98

Agnieszka GórkaReferent

Pracuję w Centrum Usług Społecznych od 19.04.2021r w dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Moja praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka „ za życiem”, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

✆ 12 272 19 98

Ewa StawowyPomoc administracyjna

Z wykształcenia Pedagog oraz Politolog. Pracuję w Centrum Usług Społecznych od 2022 w dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Moja praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka „ za życiem”, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

✆ 574 555 417

Beata Skała- LewickaReferent

Jestem osobą pogodną, ambitną, mocno zaangażowaną w swoją pracę. Lubię słuchać ludzi i pomagać im. Moja pasja to książki oraz nauka języków obcych

✆ 12 272 19 98

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Agnieszka PiotrowiczInspektor

Do zespołu dołączyłam w 2017 r., od 2018r. prowadzę Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym, absolwentka studiów wyższych na kierunku Prawo.

✆ 12 272 19 98

Monika Burek Inspektor

Do zespołu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego dołączyłam w 2022 roku. Moja praca opiera się na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków dotyczących prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, jak również procedowaniu niezbędnych w tym zakresie dokumentów. 

✆ 12 272 19 98

Dział Finansowy

Katarzyna PękalaGłówny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Do zespołu  dołączyłam w 2002 roku.  Na obecnym stanowisku pracuję od 2009r

✆ 12 272 19 98

Zespół Finansowy

Barbara PulchnyInspektor

✆ 12 272 19 98

Edyta Śliz- DziedzicInspektor

Do zespołu dołączyłam w 2016 roku.

✆ 12 272 19 98

Barbara Szybowska- Inspektor

Do grona pracowników w dziale świadczeń rodzinnych dołączyłam w roku 2004. Obecnie pracuje w dziele finansowym.

✆ 12 272 19 98

Sylwia KlępInspektor

W Centrum Usług Społecznych pracuję od 2017r., obecnie jako inspektor w dziale finansowym.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko ds. Płac

Katarzyna Szymoniak- Inspektor

W Centrm Usług Społecznych pracuje od 2013r. Cenię sobie spokój i stabilizację. Nie znoszę zmian.

✆ 12 272 19 98

Stanowisko Kadr

Maria Wątor Inspektor

Moja praca opiera się głównie na prowadzeniu akt i spraw osobowych pracowników. Jestem osobą wrażliwą i empatyczną. Optymistycznie nastawioną do życia.

✆ 576 953 786

Dzienny Dom „Senior +”

Beata MirochnaKierownik Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach

Jako kierownik pracuje od stycznia 2020 roku. Wcześniej pracowała z rodzinami, zwłaszcza tymi które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wierzę, że wspólnie z pracownikami DDS-u tworzymy dla naszych Seniorów przyjazne miejsce, do którego chętnie przychodzą, miejsce, które jest dla nich domem.

✆ 12 312 70 44

Marta Jamróz- Terapeuta zajęciowy

Pracuje w DDS+ od początku działalności placówki. Niezwykle twórcza i pomysłowa, energiczna w działaniu. Praca z seniorami daje jej wiele radości i satysfakcji.

✆ 12 312 70 44

Joanna MrowczykTerapeuta zajęciowy

Utalentowana manualne, specjalistka i mistrzyni gliny. Matka Joanna od aniołów – spod jej rąk wychodzą piękne anioły.

✆ 12 312 70 44

Marzena OrawinOpiekun

Osoba dbająca o czystość i porządek na terenie placówki. Uśmiechnięta i pogodna, chętnie angażuje się w sprawy seniorów.

✆ 12 312 70 44

Krzysztof Szafrański – Opiekun oraz kierowca

Opanowany i cierpliwy, zapewnia seniorom bezpieczny transport do placówki

✆ 12 312 70 44

Placówka Wsparcia Dziennego KREATYWNIA

Dominika WegnerKierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Myślenicach

Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

✆ 12 312 71 65

Marta WidlakWychowawca

Kontynuuje naukę na kierunku pedagogika opiekuńczo  – wychowawcza w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Jestem osobą, która ma zamiłowanie do aktorstwa, od 10 lat gram w Teatralnej Grupie Misterium.W pracy wychowawcy moim celem jest  zapewnić  wychowankom dobrą, serdeczną opiekę, mam głowę nieograniczonych pomysłów i „wielkie” serce. Mam wesołe usposobienie, codziennie na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Kocham ludzi!

✆ 12 312 71 65

Katarzyna JaroszekWychowawca

W placówce pracuję od 2013 roku. Ukończyłam Pedagogikę Społeczno – Opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jestem absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Odbyłam trzyletni staż pracy w Świetlicy Terapeutycznej w Krakowie oraz prywatnym żłobku. Mama dwójki dzieci.

✆ 12 312 71 65

Bożena BaranWychowawca

W placówce pracuję od 2011 r. ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika społeczno – opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podyplomowe z Socjoterapii oraz Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Mama Antosia.

✆ 12 312 71 65

Krystian Twardowski Psycholog

Specjalista do spraw dzieci i młodzieży.

Elżbieta MarcowskaLogopeda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku filologia polska. Neurologopeda oligofrenopedagog.

Klub „Senior+”

Aleksandra BurdaKoordynator wychowawca

Zajmuję się aktywizowaniem seniorów. Jestem empatyczna, sympatyczna i otwarta na drugiego człowieka. Lubię muzykę i sport.

✆ 881 551 517

Ewa MajewskaTerapeuta zajęciowy

Energiczna, pełna pomysłów, lubiąca sport i wycieczki górskie.

✆ 881 551 517