Zespół

Kadra zarządzająca

Małgorzata AleksandrowiczDyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Lubię ludzi i jestem zaangażowana w pomaganie. Nauczyli mnie tego najbliżsi i jestem im za to wdzięczna. Narzędziem mojej pracy jest spokój i uśmiech. Jestem absolwentka pedagogiki  na KUL-u.
W pomocy społecznej rozpoczęłam pracę w 2003 roku.

✆ 512 450 223

Marta Łaszczyk- LichońZastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

✆ 576 107 786

Agata Szostak- JasekZastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Najcenniejsze co mam to moja rodzina. Jestem mamą dwójki dzieci i opiekunką pięknej goldenki. W pracy jestem osobą zaangażowaną, sumienną i otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Posiadam wyższe wykształcenie na kierunku nauk o rodzinie w specjalności Praca socjalna. W roku 2021 ukończyłam specjalizacje z zakresu Organizacji pomocy społecznej. Z Centrum Usług Społecznych związana jestem od 2010 roku.

✆ 531 549 446

Tadeusz WawokKierownik Działu Organizacyjnego, Administrator IT

Kieruję Działem Organizacyjnym świadczącym Usługi techniczne
i informatyczne dla pracowników CUS.  Zajmuję się administrowaniem firmową siecią komputerową oraz kontami użytkowników. Jako osoba odpowiedzialna, cierpliwa i kontaktowa, umiem skutecznie nadzorować zarówno działanie sieci, jak i obieg sprzętu komputerowego w Centrum.

✆ 12 272 19 98

Katarzyna PękalaGłówny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Do zespołu  dołączyłam w 2002 roku.  Na obecnym stanowisku pracuję od 2009r

✆ 12 272 19 98

Beata MirochnaKierownik Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach

Jako kierownik pracuje od stycznia 2020 roku. Wcześniej pracowała z rodzinami, zwłaszcza tymi które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wierzę, że wspólnie z pracownikami DDS-u tworzymy dla naszych Seniorów przyjazne miejsce, do którego chętnie przychodzą, miejsce, które jest dla nich domem.

✆ 12 312 70 44

Dominika WegnerKierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Myślenicach

Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

✆ 12 312 71 65

Anna NowakKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Zatrudniona w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2008r., od 2015 roku pełni funkcję kierownika działu

✆ 12 272 19 98

Dział Pomocy Społecznej

Smaczne Czasopismo56 1

Agata Szostak- JasekZastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ds. Pomocy Społecznej

Najcenniejsze co mam to moja rodzina. Jestem mamą dwójki dzieci i opiekunką pięknej goldenki. W pracy jestem osobą zaangażowaną, sumienną i otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Posiadam wyższe wykształcenie na kierunku nauk o rodzinie w specjalności Praca socjalna. W roku 2021 ukończyłam specjalizacje z zakresu Organizacji pomocy społecznej. Z Centrum Usług Społecznych związana jestem od 2010 roku.

✆ 531 549 446

Usługi Opiekuńcze

Cecylia FilipiecKoordynator zespołu usług pomocy społecznej

Moja praca opiera się na relacjach i pomocy osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym.
W pomaganiu odnajduję radość, a u ludzi cenię uczciwość i szczerość.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo10

Katarzyna ChorzalskaStarszy pracownik socjalny

W Zespole zajmujmy się postępowaniami w sprawie kierowania do domu pomocy społecznej, przyznawaniem usług opiekuńczych, kierowaniem do ośrodków wsparcia a także pracuje z osobami bezdomnymi.

✆ 12 272 19 98

Avatar K

Krystyna ProszekStarszy pracownik socjalny

Jestem po ukończeniu pedagogiki i pracuję ponad 20 w pomocy społecznej a od kilku lat z osobami starszymi i niepełnosprawnymi .

✆ 12 272 19 98

Irena ŻabaSpecjalista pracy socjalnej

Ukończyłam dwu letnie studium oraz ukończyłam specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Pierwszego Kontaktu

Smaczne Czasopismo12

Dorota KozakStarszy pracownik socjalny

“Ciepły uśmiech jest uniwersalnym językiem życzliwości”. – William Arthur Ward

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo(2)

Marta KudasStarszy pracownik socjalny

,, Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

✆ 12 272 19 98

Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej

Smaczne Czasopismo14

Beata PiotrowskaKoordynator, Starszy pracownik socjalny

Ukończyłam studia licencjackie o kierunku Pedagogika opiekuńcza i Pracy socjalnej w doradztwem zawodowym, oraz studia magisterskie o kierunku Resocjalizacja z pracą sądową. Mam duże doświadczenie zawodowe pracuję od lipca 1995r. więc jestem prawie weteranem –  najpierw MGOPS a obecnie CUS. Od 2018r. jestem koordynatorem zespołu obsługi administracyjnej pomocy społecznej. Jestem osobą komunikatywną i nie boję się nowych wyzwań.

✆ 12 272 19 98

Magdalena PopławskaPracownik socjalny

Do zespołu pracowników Centrum Usług Społecznych dołączyłam w lipcu 2018r. Dzięki swojej ciężkiej pracy- wieloletniej nauce zdobyłam odpowiednie wykształcenie kwalifikujące mnie do tej pracy. Posiadam wyższe wykształcenie z Pedagogiki społeczno- opiekuńczej oraz Pracy socjalnej.

✆ 576 555 410

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo15

Barbara WłośStarszy pracownik socjalny

Pracuje w tej instytucji od 33 lat. Posiadam odpowiednie wykształcenie w tym studia wyższe, pozwalające pracować mi w pomocy społecznej . Wykonuję pracę  w dziale  administracyjnym.

✆ 576 555 410

✆ 12 272 19 98

Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Ela 2

Elżbieta DanekStarszy pracownik socjalny

Terenowy pracownik socjalny. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie zdobyłam wiedzę w zakresie organizacji pomocy instytucjonalnej oraz pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną wieloproblemową. Pracuję w Dziale Pomocy Społecznej a także zajmuję się Projektem Aktywne Myślenice. Niesienie pomocy innym daje  mi satysfakcję, która ukierunkowuje mnie w dalszym rozwijaniu siebie i tworzeniu odpowiednich dla danej sprawy planów pomocy. Uważam, że każdy człowiek jest inną jednostką, dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia przez  pracownika socjalnego.  Podczas pracy z druga osobą skupiam się na jej zasobach i możliwościach oraz jej problemach i potrzebach, dzięki którym dalsza współpraca jest możliwa. Udzielona pomoc i wsparcie daje mi spełnienie w pracy zawodowej i motywację do dalszego działania. 

✆ 12 272 19 98

Aleksandra JamkaPracownik socjalny

Jestem pracownikiem socjalnym pracującym w terenie. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Skończyłam, również dwu letnie studium pedagogiczne. Dodatkowo ukończyłam dwa kursy z mediacji, komunikacji i negocjacji. Jestem  osobą uśmiechniętą, lubiącą pracować z ludźmi. Powierzone mi zadania wykonuje sumiennie, zawsze staram się znaleźć dobre wyjście z trudnej sytuacji. W wolnym czasie lubię biegać, chodzić po górach i czytać książki.

✆ 574 555 911

Smaczne Czasopismo17

Barbara PolakPracownik socjalny

Jestem pracownikiem socjalnym pracującym w terenie. Studia licencjackie z Pracy socjalnej ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie robię studia magisterskie na tej uczelni. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, wesołą, uśmiechniętą, ambitną, sumienną, zawsze chętnie służę pomocą innym. Jestem odpowiedzialna i wytrwała, kiedy jestem zobowiązana do zrobienia czegoś to zawsze dotrzymuje słowa. Moją pasją jest sport, zwłaszcza siatkówka. Bardzo lubię też spacerować i chodzić po górach.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo19

Ilona KantorPracownik socjalny

Jestem osoba pozytywną, komunikatywną, nawiązuje dobre relacje z innymi. Uczciwie i sumiennie wypełniam obowiązki w pracy. Ukończyłam studia wyższe na Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Lubię szusować na nartach i jeździć na rowerze. Wolny czas spędzam przy książce.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo18

Monika RajterPracownik Socjalny

Jestem osobą pozytywną i uśmiechniętą . Uczciwie i sumiennie wykonuję obowiązki pracownika socjalnego. Ukończyłam studia wyższe na KUL. Lubię biegać i zimą morsować . Czas wolny spędzam przy dobrej książce, najczęściej w ogrodzie.

✆ 12 272 19 98

Małgorzata SuderPracownik Socjalny

Do Zespołu Świadczeń Przyznawanych Decyzją dołączyłam w lutym 2022r. Posiadam wykształcenie uprawniające mnie do wykonywania pracy pracownika socjalnego. Staram się z empatią i rzetelnie wykonywać obowiązki zawodowe.

✆ 12 272 19 98

Urszula TopaOrganizator pomocy społecznej

✆ 12 272 19 98

Sekcja Pracy Socjalnej

2023 01 17 08 32 03 433

Aneta KrausPracownik socjalny

W Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pracuję od niedawna, ale pracownikiem socjalnym jestem od kilku lat. Lubię swoja pracę, przede wszystkim za kontakt z ludźmi. Jestem wieczną optymistką. A czas wolny uwielbiam spędzać aktywnie między innymi chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze i podróżując.

✆ 12 272 19 98

Monika PachelPracownik socjalny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Papieskiego na kierunku Praca socjalna. Praca z ludźmi i dla ludzi sprawia mi radość, bo każde spotkanie z drugim człowiekiem ubogaca. Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dorosłych dzieci. Lubię wypady w góry, spływy kajakowe pracę w ogrodzie i dobra książkę.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo20 4

Zofia Góralik– Pracownik socjalny

Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia, empatyczną i zaangażowaną w pomoc osobom w rozwiązywaniu ich trudności życiowych. Prywatnie jestem Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rudnika- Diabelski Kamień. Jestem absolwentką UPJPII w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej.

✆ 12 272 19 98

Dział Organizacyjny

Tadeusz WawokKierownik Działu Organizacyjnego, Administrator IT

Kieruję Działem Organizacyjnym świadczącym Usługi techniczne
i informatyczne dla pracowników CUS.  Zajmuję się administrowaniem firmową siecią komputerową oraz kontami użytkowników. Jako osoba odpowiedzialna, cierpliwa i kontaktowa, umiem skutecznie nadzorować zarówno działanie sieci, jak i obieg sprzętu komputerowego w Centrum.

✆ 12 272 19 98

Patrycja JaśkowiecReferent

Jestem dobrze zorganizowaną, pomocną, zaradną oraz energiczną osobą pracującą w sekretariacie. Uśmiechnięta, empatyczna, życzliwa, służę pomocą w każdej sprawie. W pracy nie boję się wyzwań, a także lubię się rozwijać. Prywatnie kochana, spełniona, szczęśliwa żona i mama dwójki dzieciaczków.

✆ 12 272 19 98

Natalia RabaSpecjalista ds. Promocji

Jestem kolorowym ptakiem Centrum Usług Społecznych. Do mnie należą kreatywne działania jednostki. Zajmuje się prowadzeniem Social Mediów CUS oraz wykonuje FOTO i VIDEO relacje z wydarzeń. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na kierunku Social Media & Content Marketing. Z zamiłowania jestem odkrywczynią przede wszystkim szczęścia tkwiącego we wszystkim. Z aktywności wybieram piesze wędrówki i rower, moją pasją jest natomiast fotografia. W życiu żałuję tylko straconego czasu, dlatego bez wahania wybieram działanie.

✆ 535 556 115

Hanna Padlikowska- Leśniak Inspektor

Jestem osobą skrupulatną i obowiązkową. Lubię prace z ludźmi i dokumentami. Jestem życzliwa i pozytywnie nastawiona do życia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Politologia oraz studia podyplomowe z Ekonomii społecznej na MSAP UE w  Krakowie. Prywatnie lubię koty i górskie wycieczki.

✆ 12 272 19 98

Rafał RalskiSpecjalista IT

Z wykształcenia jestem technik informatyk. Obecnie świadczę usługi techniczne i informatyczne dla Centrum Usług Społecznych.

✆ 12 272 19 98

Beata Skała- LewickaReferent

Jestem osobą pogodną, ambitną, mocno zaangażowaną w swoją pracę. Lubię słuchać ludzi i pomagać im. Moja pasja to książki oraz nauka języków obcych

✆ 12 272 19 98

Monika WylegałaPomoc Administracyjna

Jestem osobą, która lubi mieć zajęcie. Chętnie pomagam innym. W wolnej chwili wędruję po górach. Z radością odkrywam nowe miejsca zarówno w Polsce, jak i w Europie.

✆ 12 272 19 98

Zespół Integrowania i Organzowania Usług Społecznych

Smaczne Czasopismo55 1

Marta Łaszczyk- LichońOrganizator Usług Społecznych

✆ 576 107 786

Sekcja Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Smaczne Czasopismo23

Teresa BałaKoordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

Jestem niepoprawną optymistką. Człowiekiem radosnym, życzliwym, komunikatywnym zawsze chętnie służę pomocą innym. 

✆ 733 551 181

Smaczne Czasopismo26

Paulina ŚciborKoordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

✆ 732 555 342

Małgorzata WróbelKoordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

✆ 12 272 19 9

Zespół Wspierania Dziecka i Rodziny

Smaczne Czasopismo27

Małgorzata ŚmigłaOrganizator Wspierania Rodziny

Jestem spokojna, empatyczna i szukająca dobra w każdym. Mama trójki dzieci, w wolnym czasie wędruje po górach. Jest pracownikiem Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2005 roku, a od kwietnia 2021 roku Organizatorem Wspierania Dziecka i Rodziny i Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiadam wyższe wykształcenie na kierunku Pedagogika o specjalności Praca socjalna, oraz specjalizację z zakresu Organizacji pomocy społecznej.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo29

Irena IwanickaAsystent rodziny

Z wykształcenia pedagog resocjalizacji. Obecnie asystent rodziny. Długoletni pracownik Domu Dziecka. Prywatnie żona i mama. Jestem wrażliwa na problemy innych oraz cenię sobie pracę z dziećmi i młodzieżą. Lubię dobrą książkę i film.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo28

Patrycja Gajewska-DymekPracownik Socjalny ds.Wspierania Dziecka i Rodziny

Jestem absolwentką socjologii na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pracuje jako pracownik socjalny w Zespole Wsparcia Dziecka i Rodziny. Interesuje mnie psychologia społeczna oraz architektura wnętrz. Lubię zwierzęta a szczególnie psy.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo2 2

Dagmara BurekAsystent rodziny

Z wykształcenia Psychosocjolog, obecnie pracuje jako asystent rodziny. Prywatnie żona i mama dwóch córek. Dobra i pożyteczna. Empatia znaczy dla mnie bardzo wiele. Cechuje mnie szczerość i otwartość w relacjach z ludźmi. Pasjonatka muzyki i dobrej książki.

✆ 12 272 19 98

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy

Krzysztof PłatekSpecjalista pracy socjalnej

Pomagacz od 1998 roku. W CUS od lipca 2008. Posiadam certyfikat eksperta przez doświadczenie poświadczony sukcesami w wychodzeniu z kryzysów choroby nowotworowej, depresji, zawału, rozpadu związku małżeńskiego. Tutaj zajmuję się pomaganiem osobom uwikłanym w przemoc i współprowadzę Grupę Wsparcia Kobiet. Charakteryzuje mnie uszkodzony nerw twarzowy oraz bałagan na biurku w CUS. Relaksuje mnie ekstremalnie ciężka muzyka.

✆ 12 272 19 98

Patrycja ŻakPomoc administracyjna

Ukończyłam studia wyższe na wydziale Prawa i Administracji w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Jestem osoba empatyczną i wrażliwą na problemy innych. Bardzo lubię pomagać i wspierać ludzi w ciężkich sytuacjach życiowych. Uwielbiam spacery z moimi dwoma psami  oraz wycieczki rowerowe. Interesuję się przyrodą i otoczeniem wokół Nas.

✆ 519 541 554

Zespół organizowania Społeczności Lokalnej

Smaczne Czasopismo32

Aneta BraśOrganizator społeczności lokalnej

Zaangażowana w pomoc społeczną od 2008r., a na rzecz integracji społecznej działam od 2018r. Z wykształcenia jestem pedagogiem.

✆ 574 555 377

Smaczne Czasopismo33

Katarzyna Oskwarek- Animator Społeczności Lokalnej

Jestem osobą pełną energii, pomysłów i zrozumienia dla drugiego człowieka. Według mnie „Różnica pomiędzy niemożliwym a możliwym leży w determinacji człowieka„.

✆ 574 555 480

Avatar K

Ewelina WidlakAnimator Społeczności Lokalnej

✆ 533 551 615

Smaczne Czasopismo25

Katarzyna Janus- Animator Społeczności Lokalnej

Prowadzę działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną.

✆ 575 552 452

Dział  Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Smaczne Czasopismo8 1

Anna NowakKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Zatrudniona w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od 2008r., od 2015 roku pełni funkcję kierownika działu

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo(36)

Agnieszka DruzgałaInspektor

Od 2016r. pracuje w tym dziale. Zajmuje się sprawami dotyczącymi świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna), świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za Życiem” oraz dodatku osłonowego. Jestem absolwentką UEK w Krakowie. „ Nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie można było sobie pozwolić na odrobinę uśmiechu .”

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo(38)

Agnieszka GórkaReferent

Pracuję w Centrum Usług Społecznych od 19.04.2021r w dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Moja praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka „ za życiem”, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

✆ 12 272 19 98

Smaczne Czasopismo39

Marta MurzynInspektor

W dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnym pracuje od 2016r. Jestem osoba otwartą na problemy innych, chętnie służę pomocą i uśmiecham każdego dnia. Moje motto „ Każdego dnia powtarzaj sobie smucić to się będę jutro, dziś będzie piękny dzień.

✆ 12 272 19 98

Ewa StawowyPomoc administracyjna

Z wykształcenia Pedagog oraz Politolog. Pracuję w Centrum Usług Społecznych od 2022 w dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Moja praca polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka „ za życiem”, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.

✆ 574 555 417

Sekcja Funduszu Almentacyjnego

Agnieszka PiotrowiczInspektor

Do zespołu dołączyłam w 2017 r., od 2018r. prowadzę Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym, absolwentka studiów wyższych na kierunku Prawo.

✆ 12 272 19 98

Dział Finansowy

Katarzyna PękalaGłówny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

Do zespołu  dołączyłam w 2002 roku.  Na obecnym stanowisku pracuję od 2009r

✆ 12 272 19 98

Zespół Finansowy

Barbara Pulchny

Edyta Śliz- DziedzicPracownik księgowości

Do zespołu dołączyłam w 2016 roku.

✆ 12 272 19 98

Katarzyna Szymoniak- Inspektor

W Centrm Usług Społecznych pracuje od 2013r. Cenię sobie spokój i stabilizację. Nie znoszę zmian.

✆ 12 272 19 98

Barbara Szybowska- Inspektor

Do grona pracowników w dziale świadczeń rodzinnych dołączyłam w roku 2004. Obecnie pracuje w dziele finansowym.

✆ 12 272 19 98

Sylwia KlępInspektor

W Centrum Usług Społecznych pracuję od 2017r., obecnie jako inspektor w dziale finansowym.

✆ 12 272 19 98

Stanowisk Kadr

Maria Wątor Inspektor

Moja praca opiera się głównie na prowadzeniu akt i spraw osobowych pracowników. Jestem osobą wrażliwą i empatyczną. Optymistycznie nastawioną do życia.

✆ 576 953 786

Dzienny Dom „Senior +”

Beata MirochnaKierownik Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach

Jako kierownik pracuje od stycznia 2020 roku. Wcześniej pracowała z rodzinami, zwłaszcza tymi które miały problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wierzę, że wspólnie z pracownikami DDS-u tworzymy dla naszych Seniorów przyjazne miejsce, do którego chętnie przychodzą, miejsce, które jest dla nich domem.

✆ 12 312 70 44

Marta Jamróz- Terapeuta zajęciowy

Pracuje w DDS+ od początku działalności placówki. Niezwykle twórcza i pomysłowa, energiczna w działaniu. Praca z seniorami daje jej wiele radości i satysfakcji.

✆ 12 312 70 44

Joanna MrowczykTerapeuta zajęciowy

Utalentowana manualne, specjalistka i mistrzyni gliny. Matka Joanna od aniołów – spod jej rąk wychodzą piękne anioły.

✆ 12 312 70 44

Marzena OrawinOpiekun

Osoba dbająca o czystość i porządek na terenie placówki. Uśmiechnięta i pogodna, chętnie angażuje się w sprawy seniorów.

✆ 12 312 70 44

Krzysztof Szafrański – Opiekun oraz kierowca

Opanowany i cierpliwy, zapewnia seniorom bezpieczny transport do placówki

✆ 12 312 70 44

Placówka wsparcia dziennego KREATYWNIA

Dominika WegnerKierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Myślenicach

Pracownik Centrum Usług Społecznych od 2005 roku, od września 2021 roku – Kierownik Placówki. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika specjalność resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Od lat członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach.  Miłośniczka wypadów w góry oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

✆ 12 312 71 65

Marta WidlakWychowawca

Kontynuuje naukę na kierunku pedagogika opiekuńczo  – wychowawcza w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Jestem osobą, która ma zamiłowanie do aktorstwa, od 10 lat gram w Teatralnej Grupie Misterium.W pracy wychowawcy moim celem jest  zapewnić  wychowankom dobrą, serdeczną opiekę, mam głowę nieograniczonych pomysłów i „wielkie” serce. Mam wesołe usposobienie, codziennie na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Kocham ludzi!

✆ 12 312 71 65

Katarzyna JaroszekWychowawca

W placówce pracuję od 2013 roku. Ukończyłam Pedagogikę Społeczno – Opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jestem absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Terapii Zajęciowej w Myślenicach. Odbyłam trzyletni staż pracy w Świetlicy Terapeutycznej w Krakowie oraz prywatnym żłobku. Mama dwójki dzieci.

✆ 12 312 71 65

Bożena BaranWychowawca

W placówce pracuję od 2011 r. ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika społeczno – opiekuńcza, studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podyplomowe z Socjoterapii oraz Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej. Mama Antosia.

✆ 12 312 71 65

Krystian Twardowski Psycholog

Specjalista do spraw dzieci i młodzieży.

Elżbieta MarcowskaLogopeda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku filologia polska. Neurologopeda oligofrenopedagog.