Centrum Aktywności Lokalnej

Centrum Aktywności Lokalnej to przestrzeń do spotkań, realizacji pomysłów, integracji, wzajemnej pomocy, edukacji i ciekawego spędzania wolnego czasu dedykowana do wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice.

CAL Rynek 27 znajduje się w kamienicy Obońskich przy myślenickim rynku.

Znajduje się tam przestrzeń dla organizacji pożytku publicznego, z której mogą korzystać w godzinach otwarcia oraz sala, gdzie mieszkańcy Gminy Myślenice mogą korzystać z usług udostępnianych przez Centrum Usług Społecznych.

W CAL prowadzone są zajęcia i warsztaty integrujące, edukujące i podnoszące kompetencje, m.in.:

Do Centrum Aktywności Lokalnej zapraszamy wolontariuszy (kandydatów i osoby już współpracujące) i członków NGO (organizacji pozarządowych) i grup nieformalnych. Spotkania dla nich są organizowane: