Centrum Aktywności Lokalnej

Centrum Aktywności Lokalnej to przestrzeń do spotkań, realizacji pomysłów, integracji, wzajemnej pomocy, edukacji i ciekawego spędzania wolnego czasu dedykowana do wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice.

CAL Rynek 27 znajduje się w kamienicy Obońskich przy myślenickim rynku.

Znajduje się tam przestrzeń dla organizacji pożytku publicznego, z której mogą korzystać w godzinach otwarcia oraz sala, gdzie mieszkańcy Gminy Myślenice mogą korzystać z usług udostępnianych przez Centrum Usług Społecznych.

W CAL prowadzone są zajęcia i warsztaty integrujące, edukujące i podnoszące kompetencje, m.in.:

  • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami logopedii

 i rytmiki „Sylaby znam, buzię ćwiczę sam”

  • Warsztaty Strefa Kobiet
  • Warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży 13+
  • Zajęcia Zdrowy Kręgosłup
  • Warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci wzmacniające samoocenę „Jesteśmy wyjątkowi” 8-12 lat
  • Warsztaty twórczości. Rękodzieło

Do Centrum Aktywności Lokalnej zapraszamy wolontariuszy (kandydatów i osoby już współpracujące) i członków NGO (organizacji pozarządowych) i grup nieformalnych. Spotkania dla nich są organizowane:

  • Szkolenie dla NGO oraz grup nieformalnych – środa
  • Dyżur dla społeczności lokalnej, NGO, wolontariuszy – piątek