Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

Sprawozdania

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2021-2023

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022