Myślenicka Karta Seniora

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Myślenicka Karta Seniora wydawana będzie w Centrum Usług Społecznych , ul. Słowackiego 82 w Myślenicach – na  Dzienniku Podawczym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą nr 431/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27.01.2022 r., zostały zmienione warunki dotyczące przyznania karty seniora:

  • obniżono próg wiekowy z 65 na 60 lat
  • zameldowania oraz zamieszkania na terenie Gminy Myślenice

Myślenicka Karta Seniora jest wydawana na wniosek zainteresowanego. Warunkiem wydania ww. Karty jest ukończenie 60 lat oraz zameldowanie lub zamieszkanie na terenie Gminy Myślenice.

W decyzji o wydaniu Karty nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Karta zostanie wydana po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie Senior, który jest jej właścicielem. Karta ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, Senior składa oświadczenie o tym fakcie. Seniorowi, którego Karta uległa zagubieniu lub zniszczeniu przysługuje prawo do złożenia wniosku o wydanie duplikatu utraconej karty.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat. Ma stymulować aktywizację społeczną seniorów dzięki zorganizowanemu systemowi ulg na towary i usługi, oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

Więcej informacji pod nr telefonu 12 272 19 98 lub 790 551 715.