Myślenicka Karta Seniora

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Myślenicka Karta Seniora wydawana będzie w Centrum Usług Społecznych , ul. Słowackiego 82 w Myślenicach – na  Dzienniku Podawczym.

Myślenicka Karta Seniora jest wydawana na wniosek zainteresowanego. Warunkiem wydania ww. Karty jest ukończenie 60 lat i zameldowanie na terenie Gminy Myślenice.

W decyzji o wydaniu Karty nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Karta zostanie wydana po weryfikacji wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Karta jest imienna i może się nią posługiwać wyłącznie Senior, który jest jej właścicielem. Karta ważna jest z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, Senior składa oświadczenie o tym fakcie. Seniorowi, którego Karta uległa zagubieniu lub zniszczeniu przysługuje prawo do złożenia wniosku o wydanie duplikatu utraconej karty.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 lat. Ma stymulować aktywizację społeczną emerytów dzięki zorganizowanemu systemowi ulg na towary i usługi, oferowane zarówno przez instytucje kultury, rekreacji czy sportu, organizacje pozarządowe, jak przedsiębiorców prywatnych, którzy przystąpią do projektu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej:

Więcej informacji pod nr telefonu 12 272 19 98 lub  790 551 715.

Partnerzy:

1. Hotel MILENA   P.P.H.U.E. i W. Białożyt

Rezerwacja pod numerem telefonu: 33 8637 385, 502 292 497 lub na www.hotelmilena.pl

2. RESTAURACJA „Siedem Smaków”    ul. Zdrojowa 1A, 32- 400 Myślenice

10% rabatu na wszystkie potrawy zawarte w karcie menu restauracji.

3. Rehabilitacja, Rekreacja, Odnowa Biologiczna „Promyk Jutrzenki  Myślenice, ul. Mickiewicza 40,

– 10% zniżki od obowiązujących opłat na usługi rehabilitacyjne.   

4. FiPHU „OPTO- DRUK”  Myślenice, ul. Rzemieślnicza 20b

ulga w wysokości 10% na okulary korekcyjne

5. Restauracja „Młynek”: Myślenice,  ul. Rynek 30

– codzienny zestaw obiadowy w godzinach 11:00- 17:00 wg menu tygodniowego

– sobota, niedziela- 20% rabatu na dania z karty.

6. GEERS Dobry Słuch    Myślenice, ul. Słowackiego 37E

15% rabatu na zakup: baterii, środków pielęgnacyjnych, akcesoriów( wężyki, rożki, filtry, kapsułki) do aparatów słuchowych. Bezpłatne przeglądy aparatów słuchowych.

7.  Pensjonat Restauracja „Stek” –  ul. Jordana 5  M-ce   10 % ulgi na usługi gastronomiczne

8. CORTIMED SP. z.o.o.  Myślenice ul. Słowackiego 6
– 10% zniżki na zakup baterii, środków pielęgnacyjnych oraz akcesoriów ( rożki, wężyki, słuchawki, filtry),
– 10% zniżki na wykonanie badania słuchu.

Ulgi w jednostkach organizacyjnych Gminy Myślenice:

– 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za wstęp do kina prowadzonego przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

– 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie z krytej pływalni Aguarius

– 50% zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie ze strzelnicy prowadzonej przez Spółkę „Sport” Myślenice