Zamówienia publiczne

Bip 1

2024

10.04. Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania


8.03. Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej

26.03. Protokół z wyboru wykonawcy (terapia rodzinna)


8.03. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego wsparcia neurologopedycznego

26.03. Protokół z wyboru wykonawcy (neurologopeda)


8.03. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży

26.03. Protokół z wyboru wykonawcy (wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży)


8.03. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego wsparcia psychologicznego

26.03. Protokół z wyboru wykonawcy (wsparcie psychologiczne)


27.02. Zapytanie ofertowe na usługę kompleksowego utrzymania czystości w budynku Klubu Senior+

6.03. Protokół z wyboru wykonawcy (utrzymanie czystości)


24.01. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego wsparcia logopedycznego dla dzieci

2.02. Protokół z wyboru wykonawcy (logopeda)


23.01. Zapytanie ofertowe na usługę wykonania mebli do budynku Klubu „Senior+”

26.01. Protokół z wyboru wykonawcy (wykonanie mebli)


15.01. Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i dostawy gorącego posiłku do PWD Kreatywnia

19.01. Protokół z wyboru wykonawcy (posiłki)


12.01. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnej rehabilitacji wodnej

18.01. Protokół z wyboru wykonawcy (rehabilitacja wodna)


12.01. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnej terapii sensorycznej SI dla dzieci

18.01. Protokół z wyboru wykonawcy (SI)


11.01. Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego wsparcia neurologopedycznego

18.01. Protokół z wyboru wykonawcy (neurologopeda)


9.01. Zapytanie ofertowe na usługę malowania wraz z naprawami

15.01. Protokół z wyboru wykonawcy (malowanie z naprawami)


28.12. Zapytanie ofertowe na usługę obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość

16.01. Protokół z wyboru wykonawcy (całodobowa opieka na odległość)