Dodatek osłonowy

Od 4.01.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych. Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Wnioski można składać do 31.10.2022 r. w formie:

– elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
ePUAP – https://tiny.pl/95brm
– tradycyjnie/papierowo w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach na ul. Słowackiego 82.

Wysokość dodatku osłonowego i kryterium dochodowe:

  • dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
  • dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wyższa kwota dodatku osłonowego i kryterium dochodowe:

  • dopłata 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie
  • dopłata 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie
  • dopłata 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie
  • dopłata 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony również osobom, które przekroczą próg dochodowy na członka rodziny. W takich przypadkach zostanie on przyznany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło specjalną infolinię gdzie można uzyskać więcej informacji na temat „Dodatku Osłonowego”: 22 369 14 45

Więcej informacji można znaleźć:
Złóż wniosek o dodatek osłonowy – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)