Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

Struktura organizacyjna

Dyrektor

Zastępca Dyrektora II Organizator Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Społecznej

Organizator Pomocy Społecznej
Sekcja Pierwszego Kontaktu
Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej
Koordynator Zespołu Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej
Sekcja Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej

Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Zespół Usług Pomocy Społecznej

Koordynator Zespołu Usług Pomocy Społecznej
Sekcja Opiekunek
Sekcja Usług Pomocy Społecznej

Sekcja Pracy Socjalnej

Kierownik Dziennego Domu Senior+

Dzienny Dom Senior+

Kierownik Działu Organizacyjnego

Dział Organizacyjny

Sekcja Administracyjno Biurowa
Stanowisko IT

Koordynator Dostępności+

Stanowisko Zamówień Publicznych

Stanowisko BHP

IODO

Sekcja Pomocniczno – Porządkowa

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Zespół Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Główny Księgowy

Dział Finansowy

Zespół Finansowy
Stanowisko ds. Płac

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego

Zastępca Dyrektora I – Organizator Usług Społecznych

Dział Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

Zespół Integrowania i Organizowania Usług Społecznych
Organizator Usług Społecznych
Sekcja Koordynatora IPUS
Stanowisko ds. promocji i rozwoju
Zespół Wspierania Dziecka i Rodziny
Organizator Wspierania Dziecka i Rodziny
Sekcja Przeciwdziałania Przemocy
Sekcja Asystentury Rodzin
Stanowisko wsparcia dziecka i rodziny
Zespół organizowania Społeczności Lokalnej
Organizator Społeczności Lokalnej
Sekcja Animatora CAL

Sekcja Kadr

Prawnik