Zadaj pytanie Skorzystaj z formularza Harmonogram wsparcia Zobacz szczegóły

Struktura organizacyjna

Dyrektor

Zastępca Dyrektora II Organizator Pomocy Społecznej

Dział Pomocy Społecznej

Organizator Pomocy Społecznej

Sekcja Pierwszego Kontaktu

Zespół Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej

Koordynator Zespołu Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej

Sekcja Obsługi Administracyjnej Pomocy Społecznej

Zespół Świadczeń Przyznawanych Decyzją

Zespół Usług Pomocy Społecznej

Koordynator Zespołu Usług Pomocy Społecznej

Sekcja Opiekunek

Sekcja Usług Pomocy Społecznej

Sekcja Pracy Socjalnej

Kierownik Dziennego Domu Senior+

Dzienny Dom Senior+

Kierownik Działu Organizacyjnego

Dział Organizacyjny

Sekcja Administracyjno-Biurowa

Stanowisko IT

Koordynator Dostępności+

Stanowisko Zamówień Publicznych

Stanowisko BHP

IODO

Sekcja Pomocniczno – Porządkowa

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Zespół Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Główny Księgowy

Dział Finansowy

Zespół Finansowy

Stanowisko ds. Płac

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego

Zastępca Dyrektora I – Organizator Usług Społecznych

Dział Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

Zespół Integrowania i Organizowania Usług Społecznych

Organizator Usług Społecznych

Sekcja Koordynatora IPUS

Stanowisko ds. promocji i rozwoju

Zespół Wspierania Dziecka i Rodziny

Organizator Wspierania Dziecka i Rodziny

Sekcja Przeciwdziałania Przemocy

Sekcja Asystentury Rodzin

Stanowisko wsparcia dziecka i rodziny

Zespół organizowania Społeczności Lokalnej

Organizator Społeczności Lokalnej

Sekcja Animatora CAL

Sekcja Kadr

Prawnik