Wolontariat

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem podejmowanym na rzecz osób i innych instytucji działających w sferach życia społecznego.

Możesz zaangażować się w:

 • Pomoc osobom starszym (zakupy, rozmowa, nauka obsługi urządzeń mobilnych)
 • Pomoc w organizowaniu imprez, wydarzeń, konferencji (wolontariat akcyjny)
 • Pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi (NGO)
 • Fundraising, pozyskiwanie funduszy
 • Wiele innych obszarów

Dzięki wolontariatowi:

 • Zyskasz praktyczne doświadczenie
 • Poszerzysz wiedzę
 • Pomożesz innym
 • Będziesz miał wpływ na zmiany
 • Wypełnisz swój wolny czas dobrem 😉

Zasady wolontariatu są opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 r.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (sejm.gov.pl)

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy: