Czyste powietrze

Czyste powietrze logo

 

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0. weszło w życie od 2 października 2020 zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 października 2020 r. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenia wydawane są właśnie w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach na Dzienniku Podawczym.

Wnioskowanie do programu Czyste Powietrze

 • Wnioskować może właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego w takim budynku (wg Księgi Wieczystej lub dokumentów notarialnych)
 • Tylko budynki już oddane do użytku

  Dofinansowanie obejmuje:

          – wymianę źródła ogrzewania (jeśli nie spełnia norm min. 5 klasy)
          – termomodernizację budynku
          – wymianę stolarki okiennej, drzwiowej
          – rekuperację
          – fotowoltaikę (PV)

 • Termin 30 miesięcy na zrealizowanie wnioskowanych inwestycji
 • Dofinansowanie do kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, pelet) tylko w przypadku gdy budynek nie posiada przyłącza gazowego
 • Dofinansowanie do termomodernizacji tylko dla budynków oddanych do użytku przed 2014 r.

 1. Załóż folder na komputerze np. Czyste Powietrze
 2. www.wfos.krakow.pl (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 3. “Portal beneficjenta” (kliknąć na niebieskim pasku w dole strony)
 4. “CZYSTE POWIETRZE” (w menu po lewej stronie) koniecznie przeczytaj
  1. wymagana dokumentacja
   zał. nr 1 Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
   zał. nr 2 koszty kwalifikowane dla podstawowego poziomu dofinansowania (dochód roczny wnioskodacy do 100 000 zł)
   lub
   zał. nr 2a koszty kwalifikowane dla podwyższonego poziomu dofinansowania (średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego do 1400 zł netto (gospodarstwa wieloosobowe),
   dochód do 1960 zł netto (gospodarstwa jednoosobowe)
  2. Jak wnioskować? – instrukcja krok po kroku
  3. Pytania i odpowiedzi
 5. REJESTRACJA osoby fizyczne = konto na portalu beneficjenta (komunikacja z WFOŚiGW)
 6. Ściągnij i zapisz w założonym folderze “Interaktywny formularz wniosku”
 7. Przygotuj dane: właścicieli, nr księgi wieczystej, nr działki, nr rachunku bankowego do przelewu dofinansowania, dochód z PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku.
 8. Wypełniony wniosek prześlij e-mailem podając w nim swój nr telefonu celem na adresy:  
  wojciech.blak@myslenice.pl
  danuta.nowak@myslenice.pl
  dariusz.zborowski@myslenice.pl
 9. Odesłany wniosek należy wydrukować, podpisać (właściciel, współwłaściciel, współmałżonek) i wysłać pocztą (polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do WFOŚiGW ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków lub wysłać elektronicznie poprzez portal www.gov.pl (konieczny ePUAP lub podpis elektroniczny)
 10. Zamieść skan podpisanego wniosku po zalogowaniu do portalu beneficjenta poprzez elektroniczny dziennik podawczy

UWAGA!

OD 1 lipca 2021 zostały podwyższone progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wzrósł z 1400 zł do 1564 zł na osobę (o 164 zł), w przypadku gospodarstwa jednoosobowego z 1960 zł do 2189 zł (o 229 zł). Obecnie z podwyższonego dofinansowania skorzystało ok. 30 proc. Beneficjentów. Centrum Usług Społecznych (CUS) wystawiło w 2021 r.. 150 zaświadczeń o dochodach potwierdzających kwalifikację do podwyższonego dofinansowania.    

Więcej informacji na temat wnioskowania można uzyskać wysyłając e-mail na adresy:

dariusz.zborowski@myslenice.pl

wojciech.blak@myslenice.pl