GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Całodobowe bezpłatne numery pomocowe

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
  800 702 222
  – dorośli –
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  116 111
  – dzieci i młodzież –
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  800 12 12 12
  – dzieci i młodzież –
 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
  800 120 002
  – dzieci, młodzież i dorośli –

Lokalne miejsca wsparcia

 • Centrum Usług Społecznych w Myślenicach
  ul. Słowackiego 82
  733 551 181
  732 555 342
  – dzieci, młodzież i dorośli –
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
  ul. Kazimierza Wielkiego 5
  510 132 396
  – dzieci, młodzież i dorośli –
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
  ul. Kazimierza Wielkiego 5
  12 274 98 10
  – dzieci, młodzież i dorośli –
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach
  ul. Drogowców 6
  12 312 71 47
  – od 18 roku życia

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie!