Strona w trakcie przebudowy, przepraszamy za utrudnienia.

Wyszukiwanie dla: 4

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – indywidualne poradnictwo logopedyczne dla klientów CUS

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Kadra

Dyrektor CUS: Małgorzata Aleksandrowicz, @ dyrektor@cusmyslenice.pl Dział Pomocy Społecznej Agata Szostak-Jasek II-gi Zastępca Dyrektora,  Organizator Pomocy Społecznej, @ aszostak-jasek@cusmyslenice.pl Sekcja Pierwszy Kontakt tel. 519541549, 12 272 19 98 wew. 108 Kozak Dorota Starszy […]

czytaj dalej

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – indywidualna terapia sensoryczna SI

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – usługa indywidualnej rehabilitacji wodnej

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – indywidualne konsultacje psychiatry dziecięcego

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Cykl artykułów cz. 3

czytaj dalej

Cykl artykułów cz. 2

czytaj dalej

Cykl artykułów

czytaj dalej

Sprawozdanie z organizacji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci dn. 30.04

Dnia 30. kwietnia od 15 lat na całym świecie obchodzony jest Światowy dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji działań ujętych w ustawie z dnia […]

czytaj dalej

Rekomendacje po konferencji

Przedstawiciele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w dniu 5 marca 2020r.  w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Myślenicach, spotkali się z pracownikami publicznych i niepublicznych  placówek oświatowych z Gminy Myślenice. Celem […]

czytaj dalej