Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Opaski bezpieczeństwa

Celem programu jest:

  1. Zapewnienie wsparcia na Seniorom w wieku 60 lat i więcej poprzez świadczenie całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.
  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość.”

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą wsparcia osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i dla tych objętych wsparciem w postaci takich usług, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy (w tym pomocy medycznej).

Realizacja programu ma na celu: wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki lub wsparcia.

Opaska bezpieczeństwa jest bardzo prosta w obsłudze. Wyposażona jest w funkcje:
przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS (wywoływanie alarmu)
lokalizator GPS
czujnik zdjęcia opaski
detektor upadku
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (pomiar pulsu, saturacji)

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia Senior poprzez wciśniecie przycisku alarmowego znajdującego się na opasce łączy się ze stale gotową do interwencji centralą (pracownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką). Po odebraniu zgłoszenia alarmowego dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencje kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Korzyści dla seniora i jego bliskich:

– opieka całodobowa 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne
– natychmiastowa reakcja w przypadku złego samopoczucia bądź w sytuacji zagrożenia życia
– odciążenie opiekunów osób starszych

Telefony do kontaktu odnośnie przystąpienia do programu: 12 272-19-98 oraz 501-219-380

Można również przyjść do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 i zgłosić osobiście uczestnictwo w programie.

Udzielenie wsparcia w ramach programu jest bezpłatne i niezależne od kryterium dochodowego.

1 6
2 1
4 1