Program „Korpus wsparcia seniora” – Opaski bezpieczeństwa

Celem programu jest:

  1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług „całodobowej opieki na odległość „ przez centrum monitoringu.
  2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania  osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość.”

 „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach, którzy czasowo  lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i dla tych objętych wsparciem w postaci takich usług, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy (w tym pomocy medycznej).

Realizacja programu ma na celu:   wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki /wsparcia.

Opaska bezpieczeństwa jest bardzo prosta w obsłudze. Wyposażona jest w funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS (wywoływanie alarmu), lokalizator GPS, czujnik zdjęcia opaski, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe funkcje życiowe (pomiar pulsu, saturacji).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji  lub nagłego zagrożenia życia Senior poprzez wciśniecie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce łączy się ze stale gotową do interwencji centralą (pracownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką). Po odebraniu zgłoszenia alarmowego dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon  poprosić o interwencje kogoś z jego najbliższego otoczenia ( rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Korzyści dla seniora i jego bliskich:

– opieka całodobowa (24 godz /dobę) 7 dni w tygodniu także w dni świąteczne

– odciążenie opiekunów osób starszych (dodatkowe  wsparcie dla osób starszych, które opiekują się Seniorami),

– skrócenie czasu reakcji w sytuacji zagrożenia życia –  natychmiastowa reakcja w przypadku złego samopoczucia pacjenta bądź w sytuacji zagrożenia życia  – duże wsparcie dla opiekunów osób starszych, którzy są spokojniejsi mając świadomość, że ich podopieczni są pod stałą opieką  centrum monitoringu.

Telefony do kontaktu odnośnie przystąpienia do programu:

12-272-19-98 oraz 501-219-380

Można również przyjść do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 i zgłosić osobiście uczestnictwo w programie.

Udzielenie wsparcia w ramach programu dla naszych Seniorów jest bezpłatne.

1 6
2 1
4 1
4 1