Protokół z wyboru wykonawcy

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – w ramach pobytu dziennego

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania dziecka do ukończenia 16 roku życia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania dziecka do ukończenia 16 roku życia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności na terenie gminy Myślenice;
  2. Terminy realizacji usługi czerwiec – grudzień 2024 r.