Rekomendacje po konferencji

09.03.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności przeciwdziałanie przemocy

Przedstawiciele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w dniu 5 marca 2020r.  w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Myślenicach, spotkali się z pracownikami publicznych i niepublicznych  placówek oświatowych z Gminy Myślenice.

Celem zorganizowanego spotkanie było omówienie rekomendacji po konferencji pt. „Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna”, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projektu „Bezpiecznie w rodzinie”.

Przedstawiciele Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w dniu 5 marca 2020r.  w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Myślenicach, spotkali się z pracownikami publicznych i niepublicznych  placówek oświatowych z Gminy Myślenice.

Celem zorganizowanego spotkanie było omówienie rekomendacji po konferencji pt. „Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna”, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w ramach realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projektu „Bezpiecznie w rodzinie”.

Głównym zadaniem jakie wyznaczono w opracowanych rekomendacjach jest zacieśnienie współpracy między instytucjami w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Myślenice.

Przybyłych dyrektorów, pedagogów i wychowawców zapoznano także z harmonogramem nowego projektem dot. przeciwdziałania przemocy pt.: „Razem przeciwko przemocy. Edycja 2020”, szczególnie w kontekście planowanych w ramach tego projektu działań skierowanych do placówek oświatowych, takich jak: pogadanki dla rodziców w szkołach, spotkania przedstawicieli służb i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, szkolenia dla Placówek Oświatowych i Służby Zdrowia z procedury Niebieskiej Karty oraz kampanii społecznych. Ponieważ projekt jest na etapie weryfikacji wniosku, jego realizacja uzależniona będzie od rozstrzygnięć, które nastąpią w kwietniu 2020r.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie opracowanej „bazy instytucji” – zasobów gminy świadczących pomoc dla rodzin i osób w takich obszarach jak: przemoc, niepełnosprawność, pomoc dziecku i rodzinie, czas wolny, osoby starsze i chor. Baza zawiera dane adresowe i kontaktowe poszczególnych instytucji, służb i firm świadczących określony rodzaj usług odpłatnych i nieodpłatnych na rzecz rodzin i osób na terenie Gminy Myślenice. Baza zostanie rozesłana do wszystkich instytucji, w tym placówek Oświatowych i będzie służyła w pozyskiwaniu informacji o dostępnych usługach na terenie Gminy Myślenice.

Ostatnim poruszanym na spotkaniu tematem, było zaprezentowanie sposobu działania Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach i zaproszenie Placówek Oświatowych do współpracy z seniorami przy okazji organizowania spotkań czy imprez.

Wszystkim przybyłym przedstawicielom Placówek Oświatowych dziękujemy za udział i zapraszamy do dalszej współpracy.