Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Myślenice

03.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

w Gminie Myślenice

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowe

  • w formie papierowej do:

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82

czynne: poniedziałek 7.00 – 17.00

wtorek – piątek: 7.00-15.00

Uwaga: Proszę o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.

  • za pośrednictwem EPUAP skrytka: /mgops_myslenice/SkrytkaESP

Uwaga: Proszę podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym

2. Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku CUS przekazuje wnioskodawcy telefonicznie (sms) lub e-mail oraz pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy.

3. Wnioskodawca po otrzymaniu sms/e-maila z kwotą, wpłaca na podany numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Myślenice kwotę należną za węgiel.

Koszt 1 tony surowca wynosi 1940 zł.

Dane do wpłaty:  Urząd Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9 32-400 Myślenice,

nr rachunku: 57 8619 0006 0020 0800 0071 0090

tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy

Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony, Zofia Nowak 32-400 Myślenice, ul. Reja 800

4. Po zaksięgowaniu należności Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach wystawi imienną fakturę, którą przekaże na skład opałowy 

EN22 sp.z o.o  oddział Myślenice ul. Słowackiego 95 (wjazd od Partyzantów)

lub

Trans Opał Marcin Majda ul. K. Wielkiego 203

5. Skład opałowy poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o możliwości dostarczenia lub osobistego odbioru węgla. Dodatkowo płatny dowóz dla osób, które zamówią surowiec poniżej 1,5 tony.

EN22 telefon 503824489 lub 797122341

Trans Opał telefon 695984581 lub 605444354

6. Informację o możliwości zakupu węgla w 2023 roku przekażemy w późniejszym terminie.

7. Workowanie węgla płatne dodatkowo po uzgodnieniu z dostawcą w kwocie 200 zł za tonę.