Protokół z wyboru wykonawcy – indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

13.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Opis przedmiotu usługi
Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h
Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi.
  3. Terminy realizacji usługi VII-XII 2022r.
  4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.