10 października 2022r. – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10.10.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne stają się jednym z głównych problemów zdrowotnych, powodujących niesprawność życiową ludzi. Wzrost ryzyka zachorowań jest nierozerwalnie związany z rozwojem cywilizacyjnym, dynamicznym tempem życia, przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Taki tryb życia skutkuje pojawianiem się nerwic i innych zaburzeń lękowych, depresji oraz psychoz. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy, zagrażają rodzinie, wielokrotnie są przyczyną samobójstw.

Ciekawostki:

  • Obecnie WHO szacuje, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej osoby na świecie.
  • Według statystyk, u 50% dorosłej populacji w ciągu życia rozwija się co najmniej jedno psychiczne zaburzenie.
  • Rozwój choroby psychicznej powodują takie czynniki jak dziedziczność, wpływ silnych środków chemicznych, nadużywanie alkoholu i substancji narkotycznych, urazy.
  • Często na zaburzenia psychiczne cierpią dzieci. Najbardziej niebezpieczny jest wiek od 12 do 15 lat.

Gdzie można szukać pomocy?

Poradnie Zdrowia Psychicznego,

Centra Zdrowia Psychicznego,

Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),

Szpitale psychiatryczne

-To są instytucje funkcjonujące w całej Polsce, udzielające bezpłatnych usług.

Ważne telefony:

– Całodobowa Linia Wsparcia 800 70 2222
-Telefon zaufania dla dzieci 116 111
-Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
-Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800121212
Optyczny Sklep A4 Ulotka
Optyczny Sklep A4 Ulotka