15 MAJ  –   DZIEŃ OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH

15.05.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

15 maja obchodzimy Dzień Opiekuna Osób Starszych, jest to święto osób opiekujących się seniorami zawodowo i w rodzinach. To szczególna okazja docenienia ich trudnej pracy, a także do rozmowy o tym, w jaki sposób opiekunowie mogą zadbać nie tylko o swoich podopiecznych czy bliskich, ale też o swoje własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych, to dzień poświęcony wszystkim osobom, które zajmują się osobami starszym, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, chorymi, które wymagają  pomocy osób innych.

Święto to jest okazją  docenienia roli i pracy opiekunów, którzy są liczną i ważną grupą zawodową.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób starszych i niepełnosprawnych Gmina Myślenice  wdraża rozwiązania w systemie wsparcia osób starszych, niesamodzielnych  jak i tych, które robią to zawodowo. Coraz większą grupę wymagającą pomocy stanowią osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych CUS realizuje usługi opiekuńcze, które wykonywane są u  ponad 35 osób starszych i niepełnosprawnych przez 12 opiekunek.  Ponadto Gmina Myślenice  przystąpiła do Programu „Opieka 75+” a także dodatkowym wsparciem w gminie jest realizowany  Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, który wspiera osoby z niepełnosprawnością m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy  asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

Drodzy opiekunowie, pamiętajcie, że pełnicie wyjątkową rolę, dlatego oprócz dbania o podopiecznych, zwracajcie uwagę także na samych siebie.

Dziękujemy za Waszą pracę, jesteście naprawdę potrzebni!