Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

10.01.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Stopka

Konsultacje społeczne projektu

„Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

z dnia 10 stycznia 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.

  1. Przedmiot konsultacji: „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.
  1. Zasięg konsultacji: ogólnogminny – dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich Mieszkańców.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 10 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r.

3. Forma konsultacji:

  • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez składanie opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl  lub poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.
  • podlegającej protokołowaniu lub zapisie audio/video – otwartego spotkania on-line z uczestnikami konsultacji, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia uczestników.

Formularz konsultacyjny można przekazać do dnia 24 stycznia 2022 r. w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl, w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku albo
  • drogą korespondencyjną na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice z dopiskiem na kopercie:  Uwagi do projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku  albo
  • osobiście w zamkniętej kopercie: składając na Dzienniku Podawczym Centrum Usług Społecznych,  w godzinach pracy, z dopiskiem: Uwagi do projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.
  • formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie rozpatrywany.

4. Komórka organizacyjna odpowiedzialna z przeprowadzenie konsultacji: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

Sposób udostępnienia dokumentacji:

Projekt „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej  Centrum Usług Społecznych w Myślenicach (cusmyslenice.pl) oraz w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27, 32-400 Myślenice.

Informacji udziela Pani Marta Łaszczyk-Lichoń tel. 576-107-786 , w godzinach 1100-1500

Do pobrania: