28.04.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzięki temu wydarzeniu pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. W społeczeństwie polskim niestety nadal istnieje przyzwolenie na stosowanie fizycznych kar wobec dzieci. Polskie prawo – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy – reguluje zakaz stosowania kar cielesnych wobec nieletnich. Już od 13 lat istnieje całkowity zakaz stosowania przemocy wobec dzieci.

Potrzeby dziecka

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska rodzinnego, które jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Pragnie mieć rodziców, którzy go wspierają, chcą się z nim uczyć, bawić, spędzać czas. Pragną być podziwiane i chwalone, chcą się czuć kochane.

Za zaspokajanie potrzeb dzieci odpowiedzialni są ich rodzice. Wychowanie dziecka wymaga od dorosłych intensywnego wczucia się w potrzeby, jakie może ono odczuwać.

Piramida potrzeb wg Abrahama Maslowa.

Piramida
Piramida

Czy wiesz, że przemoc

To nie tylko bicie, popychanie, szarpanie dziecka?

To także:

 • Poniżanie
 • Zastraszanie
 • Ośmieszanie
 • Grożenie
 • Wyzwiska,
 • Zmuszanie do różnych zachowań
 • Nagrywanie i udostępnianie zdjęć, filmików bez Twojej zgody
 • Zaniedbania

Przemoc wobec dzieci to również:

 • przyzwolenie na stosowanie powyższych zachowań przez drugiego rodzica, opiekuna
 • Zmuszanie dziecka do uczestniczenia w konflikcie rodziców
 • Przyzwolenie na oglądanie filmów i gier w których jest przemoc, a wyzwalają agresję
 • Ograniczanie dziecku snu i jedzenia
 • Stałe krytykowanie
 • Izolowanie dziecka wbrew jego woli od rodziny, przyjaciół
 • Brak reakcji lub niewłaściwe reagowanie na przejawy agresji wobec dziecka w domu, w szkole

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Zjawisko przemocy w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

 • Jest intencjonalna – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • Siły są nierównomierne – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza , a sprawca silniejszy.
 • Narusza prawa i dobra osobiste – Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary np. do nietykalność fizycznej godności, szacunku.
 • Powoduje ból i cierpienie – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Doświadczasz przemocy ze strony najbliższych ?

NIE POZWALAJ NA TO !

Prawie 80% Polaków doświadczyło w dzieciństwie przemocy. Co gorsze, aż jedna trzecia dorosłych uważa, że bicie „jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło”.

Większość dorosłych Polaków wciąż uważa, że „mały klaps jeszcze nikomu w niczym nie zaszkodził, a nawet przeciwnie”. Współczesna psychologia, poparta badaniami i eksperymentami naukowymi, dostarcza nam niepodważalnej wiedzy, jak destrukcyjne i odczuwalne przez całe życie skutki powoduje bicie dzieci.

Pięć nieodwracalnych skutków bicia dziecka

Przemoc wobec dziecka niesie konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka.

 • Bicie uszkadza mózg

Badaniem wpływu przemocy na zachowanie zajmowali się angielscy naukowcy z King’s College. Wyniki analiz się bardzo zaskakujące. Przemoc fizyczna zostawia ślady w strukturze mózgu i w komórkach nerwowych. Dalsze badania potwierdziły: u dzieci bitych mniej jest istoty szarej w mózgu. Obszar ten odpowiada za przetwarzanie informacji, co jest kluczowe dla procesu myślenia.

 • Dziecko wchodzi w rolę ofiary albo agresora

Przemoc w rodzinie powoduje, że dziecko staje się, albo agresorem wobec swoich rówieśników (staje się katem dla innych), albo wchodzi w rolę ofiary.

 • Przemoc rujnuje własne poczucie wartości

W procesie rozwoju każdego dziecka kształtuje się własny obraz siebie. Jeśli dziecko będzie doświadczało przemocy, rodzic regularnie będzie naruszał granice cielesne dziecka, dojdzie u niego do zaburzeń. Takie dzieci często są sfrustrowane, zalęknione, uważają, że nie są godne miłości, żyją często w poczuciu winy.

 • Mniejsze ambicje

Od dzieci wobec których stosuje się przemoc, rodzice często jednocześnie za dużo wymagają. Dziecko, które ma negatywny obraz siebie nigdy nie będzie się tak dobrze rozwijało, jak dziecko, które nie zaznało przemocy. Takie dzieci często są mniej chętne do nauki, mniej kreatywne, nie podejmują wyzwań. W wieku szkolnym przekłada się to na gorsze wyniki w nauce. Natomiast osoby dorosłe bite w dzieciństwie rzadziej odnoszą sukcesy zawodowe, mniej chętnie wykonują trudne zadania, wolniej pną się po szczeblach.

 • Przemoc powoduje trwałe i ogromne spustoszenia w emocjonalnym życiu dziecka

Jeśli ciało nie wierzy w siebie, nie wierzy w bezwarunkową miłość, cierpi też na tym dusza. Często się zdarza, że osoby, które były w dzieciństwie bite nie umieją wyrażać miłości, nie odnajdują szczęścia w związkach. Przemoc wobec najmłodszych rodzi tak długotrwałe konsekwencje, że gdy już dziecko osiągnie wiek dorosły i zdecyduje się z kimś związać – często jest to partner, który również stosuje przemoc.

Osoby, które w dzieciństwie były bite, mogą nie radzić sobie z dziećmi, swoje słabości ukrywają. Zdarza się, że same podnoszą rękę na swoje dzieci. Robią to, bo nie wiedzą, że można inaczej.

Gdzie szukać pomocy w Gminie Myślenice:

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

ul. Słowackiego 82

poniedziałek od 7.00 do 17.00

wtorek – piątek od 7.00 do 15.00

tel. 12 272 19 98,12 274 33 21, 519 541 545

sekretariat@cusmyslenice.pl

ul. Rynek 27

poniedziałek – czwartek 8:00-18:00

piątek 7:00-15:00

tel. 12 312 70 97

cal@cusmyslenice.pl

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA W MYŚLENICACH

ul. Kazimierza Wielkiego 5

tel. 12 271 04 29 (numer całodobowy)

+48 510 132 396 (numer całodobowy)

+48 506 318 838 (numer całodobowy)

+48 514 096 584 (numer całodobowy)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MYŚLENICACH

ul. Rynek 8/9

Dyżury: w każdy czwartek w godzinach od 14:45 do 16:30

Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00

tel. 12 63 92 340

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MYŚLENICACH

ul. Jagiellońska 1

Czynna całą dobę

tel. 47 832 92 00

BRAK MOCY?

POTRZEBUJESZ POMOCY

W przypadku doświadczania przemocy lub bycia świadkiem nie zostawiaj tego, reaguj, zadzwoń lub udaj się do odpowiedniej instytucji.

Jeśli jesteś dzieckiem, powiedz o tym bliskiej osobie, rodzicowi, pedagogowi, psychologowi szkolnemu lub innej osobie, której ufasz.

Możesz skorzystać z lokalnych instytucji pomocowych w sposób pośredni poprzez kontakt telefoniczny. Możesz też zadzwonić na infolinie.

Nr alarmowy ( interwencja Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego) 112

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon dla Ofiar przemocy w rodzinie 800 123 002

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw dziecka 800 12 12 12

Niebieska Linia 800 120 002

30kwietnia