20.09.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Zapytanie ofertowe

O-IV.261.25.2023

Na podstawie art. 2  ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

( t j:  Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z póżn. zm) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł

Oferta na usługę – kompleksowego utrzymania czystości w budynku Centrum Usług Społecznych, Dziennym Domu Senior +. Centrum Aktywności Lokalnej

Zakres usług obejmuje czynności polegające na:

  1. myciu podłóg, odkurzanie,
  2. wycieranie biurek,
  3. sprzątanie Sali konferencyjnej,
  4. wycieranie szaf i mebli,
  5. wycieranie drzwi, wycieranie drzwi wejściowych, klamek poręczy,
  6.  mycie sanitariatów, uzupełnianie mydła, płynu do dezynfekcji, ręczników oraz papieru toaletowego zakupionych przez Zamawiającego, dbanie o czystość w aneksie kuchennym, czyszczenie ekspresu do kawy,
  7. opróżnianie koszy na śmieci.