13.10.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Myślenice, 12.10.2023r.

Znak sprawy : O-IV.261.28.2023

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie jest równa lub nie przekracza kwotę 130 000,00 zł.

Oferta na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.