09.11.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Myślenice dnia 09.11.2023r.

Zapytanie ofertowe

O-IV.261.38.2023

Na podstawie art. 2  ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z póżn. zm) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie przekracza równowartości 130 000zł.

Oferta na usługę – wykonania mebli oraz listew przyściennych do budynku Centrum Usług Społecznych w Myślenicach