17.11.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż uchwałą nr 712/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 października 2023r.  uchwalony został nowy regulamin określający zasady przyznawania i korzystania z ,, Myślenickiej Karty Rodzina 3+”. Powyższa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. od dnia 23 listopada 2023r.

Najważniejsze zmiany zawarte w ww. regulaminie dotyczą między innymi wprowadzenia ulg w jednostkach organizacyjnych Gminy Myślenice dla rodziców rodzin wielodzietnych w zakresie 50 % zniżki  od obowiązujących opłat za wstęp do kina prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu oraz 50% zniżki od obowiązujących  cen biletów za korzystanie z krytej pływalni Aquarius.

Na podstawie ww. regulaminu o  przyznanie Myślenickiej Karty Rodzina 3+ mogą ubiegać się rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie Gminy Myślenice, jeżeli przynajmniej jeden z dorosłych członków rodziny rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkującej na terenie Gminy Myślenice, ze wskazaniem Gminy Myślenice jako miejsca swego zamieszkania.

Natomiast w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dorośli członkowie rodzin wielodzietnych zgodnie z przepisami prawa nie rozliczają podatku dochodowego, a są zameldowani oraz zamieszkują na terenie Gminy Myślenice – mogą uzyskać Kartę na okres 1-go roku, jeśli miejsce zamieszkania, wykażą innymi środkami dowodowymi. W tym celu do wniosku  osoba zobowiązana jest potwierdzić zameldowanie w Gminie Myślenice oraz udowodnić zaistnienie szczególnego przypadku i miejsce zamieszkanie na terenie Gminy Myślenice.

Pozostałe warunki dotyczące przyznania i korzystania z Myślenickiej Karty Rodzina 3+ pozostają bez zmian.Informujemy również, że ww. uchwała jest dostępna na stronie CUS Myślenice www.cusmyslenice.pl