20.11.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Ulotka A6 1

Szanowni Państwo

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, serdecznie zaprasza rodziców dzieci szkół podstawowych, zwłaszcza rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym, do bezpłatnego udziału w projekcie „Rodzina przede wszystkim! Budowa pozytywnej wizji rodziny, integracja oraz zapewnienie wsparcia w sytuacjach trudnych dla rodzin z terenów miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.” Projekt, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zakłada wsparcie rodzin i ich poszczególnych członków w oparciu o pozytywną, chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. Jest on całkowicie nieodpłatny dla uczestników. 

Celem projektu jest wsparcie rodzin w z terenów miejsko-wiejskich województwa małopolskiego w realizacji ich funkcji wychowawczych, opiekuńczych,
socjalizacyjnych i emocjonalnych, a także poprawa integracji rodzin, poprzez:

a) cykl spotkań edukacyjno-warsztatowych dla rodziców (3,5-godzinne warsztaty z zakresu komunikacji w małżeństwie i rodzinie w sześciu lokalizacjach),
b) weekendowy wyjazd dla całych rodzin,
c) specjalistyczną indywidualną pomoc psychologiczną dla rodzin i ich członków.

Projekt realizowany jest w następujących lokalizacjach: Chrzanów, Myślenice, Nowy Targ, Zakopane, Wadowice i Kraków. 

W pierwszym etapie zapraszamy rodziców do udziału w warsztatach poświęconych budowie relacji w małżeństwie i rodzinie poprzez właściwą komunikację. Terminy warsztatów wraz z formularzami zapisów dostępne są na stronie projektu: 

https://ftrodzinie.pl/projekt-rodzina-przede-wszystkim/

Pierwszy z warsztatów, odbędzie się w sobotę 25 listopada w Myślenicach. 

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Ulotka A6 2