01.12.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Myślenice, dnia 30.11.2023 r.

O.IV.261.39.2023

Ogłoszenie

Na podstawie art. 2  ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z póżn. zm) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł.

Oferta na usługę: przygotowanie i dostawa gorącego posiłku dla Dziennego Domu Senior+ mieszczącego się w Myślenicach przy ul. Średniawskiego 35a