Centrum Usług Społecznych weszło we współpracę z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socialnej!

18.11.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W związku z realizacją przez PTSPS projektu Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej finansowanego przez UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, PTSPS realizuje w ramach projektu superwizję pracowników pomocy społecznej.

Przedmiotem projektu jest superwizja pracy dla pracowników pomocy społecznej, która świadczona będzie nieodpłatnie przez superwizora pracy socjalnej posiadającego certyfikat superwizora pracy socjalnej wydany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Macieja Sosnowskiego – „Mam za sobą ponad 17 lat pracy terenowej jako pracownik socjalny a także ponad 20 lat doświadczeń metodycznych i szkoleniowych. Jestem praktykiem specjalizującym się w obszarze pracy socjalnej i socjalno wychowawczej z osobami i rodzinami. Superwizję pracy socjalnej realizuję w całej Polsce nieprzerwanie od 2007 roku. Superwizuję też superwizorów pracy socjalnej. Sam także poddaję swoją pracę systematycznej superwizji.„.

Więcej o Polskim Towarzystwie Superwizji Pracy Socjalnej: