Centrum zaprzestało wydawanie formularzy zgłoszeniowych dla uczestników programu ,,Europejska Karta Seniora ‘’.

21.04.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje, iż z dniem  31.03.2023r. zakończyło się roczne Porozumienie O Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom –  Europejska Karta  Seniora , zawarte między Stowarzyszeniem ,, MANKO” z siedzibą w Krakowie,  a Gminą Myślenice.

W związku z powyższym tutejsze Centrum zaprzestało wydawanie formularzy zgłoszeniowych dla uczestników programu ,, Europejska Karta Seniora ‘’.