Corocznie, 02 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

31.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. Niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się  w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Pewnie stąd jej skojarzenie z autyzmem.

Motyl symbolizuje piękno i różnorodność, zaś kolor niebieski to najgłębszy z kolorów, który rozpływa się w nieskończoności horyzontu.

Autyzm to zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. My, jako społeczeństwo, musimy sobie uświadomić, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest po prostu inne.

Cechy autyzmu:

  • całościowe zaburzenie rozwoju, co oznacza, że ma wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania człowieka
  • objawy pojawiają się przed 3. rokiem życia (obecne są z różnym nasileniem przez całe życie)
  • dane wskazują, że liczba dzieci z autyzmem stale wzrasta
  • jest najszybciej rosnącym zaburzeniem rozwojowym
  • nie udało się zbadać dokładnie przyczyn autyzmu ani znaleźć lekarstwa (jednak wcześnie podjęta interwencja może poprawić funkcjonowanie dziecka)
  • autyzm diagnozuje się cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek