Do 31.10.2022 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

07.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Przypominamy, że jeszcze  do 31.10.2022 r.  można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Wnioski można złożyć w formie:

– elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP – https://tiny.pl/95brm
– tradycyjnie/papierowo w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach na ul. Słowackiego 82.

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.01.2022r. do 31.07.2022r. –dochód  gospodarstwa domowego  jest liczony na podstawie roku 2020, a w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2022r. do 31.10.2022r. – dochód gospodarstwa domowego jest liczony za rok 2021.

Wnioski złożone po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Informujemy, iż świadczenie przysługuje jednorazowo.

Więcej informacji: Kliknij tutaj