Dodatek elektryczny– czym jest?

02.12.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).
Kwota dodatku:
• 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
• 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Dodatek elektryczny – kto może skorzystać?
Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:
• gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,

• gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV

• gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

• osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,

• osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?
Siedziba Centrum Usług Społecznych w Myślenicach przy ul. Słowackiego 82

Do kiedy można składać wnioski o dodatek elektryczny?
Wnioski można składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wypłaty dodatku elektrycznego realizowane będą do 31 marca 2023 r.

Wnioski można również rejestrować za pomocą platformy ePuap skrzynka Centrum Usług Społecznych: /mgops_myslenice/SkrytkaESP