Konferencja 16 listopada 2022 r.

28.10.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Centrum Usług Społecznych działając w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza na konferencję pn. „Żyć godnie- lokalne zagrożenia społeczne, wyzwania i perspektywy”.

W ramach II modułu tejże konferencji zostaną przedstawione zarówno wyzwania stosujące przed instytucjami, jak i radości i satysfakcja płynąca z podejmowanych działań wpierających rodziny w wychodzeniu z problemu przemocy.

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

1 1
Konferencja 16.11 Plakat
5