Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

16.03.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Stopka 1024x132 1

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

z dnia 16 marca 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konsultacje społeczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

 1. Przedmiot konsultacji:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

 1. Zasięg konsultacji:

Ogólnogminny – dotyczący działań istotnych dla wszystkich Mieszkańców.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 16 marca 2022 r do 30 marca 2022 r.

 1. Forma konsultacji:
 • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez składanie opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl  lub poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.
 • podlegającej protokołowaniu lub zapisie audio/video – otwartego spotkania on-line z uczestnikami konsultacji, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia uczestników.

Formularz konsultacyjny można przekazać do dnia 30 marca 2022 r. w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl, w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

 albo

 • drogą korespondencyjną na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice z dopiskiem na kopercie:  Uwagi do Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

  albo

 • osobiście w zamkniętej kopercie: składając na Dzienniku Podawczym Centrum Usług Społecznych,  w godzinach pracy, z dopiskiem: Uwagi do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025
 • formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie rozpatrywany.
 1. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

 1. Sposób udostępnienia dokumentacji:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej  cusmyslenice.pl oraz w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27, 32-400 Myślenice.

Informacji udziela Pani Marta Łaszczyk-Lichoń tel. 576-107-786 , w godzinach 1100-1500

Do pobrania: