„KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” .

07.09.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W urokliwym Muzeum Niepodległości w Myślenicach Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach Małgorzata Aleksandrowicz mieli wczoraj zaszczyt gościć przedstawicieli instytucji samorządowych, funkcjonujących w #GminieMyślenice.

Spotkanie dotyczyło Partnerskiego Zespołu Kooperacji, czyli pogłębionej współpracy pomiędzy myślenickimi instytucjami, organizacjami działającymi w szeroko rozumianej, polityce społecznej w kontekście lokalnych usług społecznych.

Wszyscy przybyli wyrazili chęć współpracy w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacji.

Dziękujemy za zaufanie oraz obecność na zebraniu. Państwa postawa świadczy o zainteresowaniu potrzebami mieszkańców jak i również chęcią współdziałania w rozwoju „koszyka usług” świadczonych na terenie Gminy Myślenice.

Spotkanie miało charakter informacyjno- edukacyjne oraz odbyło się w ramach realizowanego przez ROPS projektu- „KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” .

16 — Kopia
14 — Kopia
18 — Kopia
20 — Kopia
7 — Kopia 1
7 — Kopia 1