Młodzież mówi: „Miejmy na to wpływ”

08.11.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W miesiącach październik i listopad 2022r. na terenie Gminy Myślenice młodzież podejmowała działania, by przedstawić swoje przemyślenia na temat zagrożeń społecznych. Ich refleksje możemy do końca listopada zobaczyć na galerii Stowarzyszenia MGFoto w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach.

Przyczyną całego zamieszania był zorganizowany prze Centrum Usług Społecznych Konkurs Foto- Video „ Miej na to wpływ” w ramach Programu Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Celem konkursu była profilaktyka zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży, zaangażowanie młodzieży w tworzenie programów profilaktycznych, zwiększenie świadomości wśród młodzieży o zagrożeniach występujących w społeczeństwie oraz uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka, a także wzmocnienie poczucia sprawczości u uczestników oraz rozwój zainteresowań wśród młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Myślenice.

Do centrum usług społecznych dotarło blisko 40 prac, gdzie młodzież poruszała takie tematy jak: przemoc rówieśnicza, alkoholizm, zagrożenia płynące z Internetu, ale również zwracali uwagę na zagadnienia związane z ekologią.

Konkurs i kończący go wernisaż nie odbyłby się bez pomocy, wsparcia, wiedzy i doświadczenia takich osób jak: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice  Jarosław Szlachetka, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Agnieszka Kozaneckiej- Bylica, Zarząd Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Fotograficznej MGFoto, Wydawca Telewizji Internetowej Myślenice iTV Jarosław Chęć, Redaktor Naczelny Gazety Myślenickiej Witold Rozwadowski.

Jury Konkursu  w składzie : Małgorzata Śmigla, Alicja Popiel, Mariusz Węgrzyn, Jarosław Chęć i Natalia Raba, prowadziło burzliwe dyskusje, by w końcu wyłonić zwycięzców w dwóch kategoriach Film i Fotografia.

W kategorii film nagrody otrzymali:

Za zajęcie I miejsca Ewa Sołtys, Justyna Jawańska, Franciszek Pawłowski

W kategorii foto nagrody otrzymali:

Za zajęcie I miejsca Paweł Opryszek

Za zajęcia II miejsca Michał Jamróz i Bartłomiej Boryczko

Za zajęcie III miejscaAnna Jamróz, Gabriela Batko

Wyróżnienie- Zofia Pacek, Henryk Rachtan

Za nagrodę specjalną – Weronika Motyka

I Miejsce Opryszek
I Miejsce Paweł Opryszek

41 Ii Miejsce Barlomiej Boryczko
II Miejsce Bartłomiej Boryczko

Ii Miejsce Jamroz Michal
II Miejsce Michał Jamróz

1 4
2

3
4