„Myślenicki niezbędnik mieszkańca”

07.09.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom społecznym Centrum Usług Społecznych w Myślenicach przygotowuje informator pod roboczą nazwą „Myślenicki niezbędnik mieszkańca” stanowiący zbiór instytucji i podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Myślenice, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pomocowych.

Zadanie, to wynika z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025).

Planowany termin realizacji przypada listopad 2022.

Instytucje, które chcą znaleźć się w informatorze, a do których Nam nie udało się dotrzeć, proszone są o kontakt z osobami z ramienia CUS Myślenice w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego :

Hanna Padlikowska-Leśniak: hpadlikowska@cusmyslenice.pl oraz Natalia Raba nraba@cusmyslenice.pl

Podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane w omawianej publikacji tj. w „Myślenickim niezbędniku mieszkańca”